Programul de asistență stomatologică și dermatologică prin Unitatea Mobila (UM) a fost lansat în iunie 2001, beneficiind inițial de o finanțare din partea Băncii Mondiale, conitnuată ulterior de suportul financiar asigurat de catre Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB și Malariei, Runda a 2-a. Programul a fost finalizat la 31 decembrie 2007.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.