Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman, în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică a județului Alba, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor și Fundația Romanian Angel Appeal, va derula până la data de 21.12.2020 proiectul: ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”.

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe a 667 de specialiști implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul a 3 programe naționale: Sănătate Mintală, Sănătatea femeii și copilului, Boli netransmisibile majore – Subprogramul Boli cardiovasculare.

Procesul de selectare a medicilor de familie din România, care se vor înregistra în grupul țintă al proiectului, se va realiza în vederea organizării și desfășurării instruirilor ce vor duce la creșterea competențelor profesionale în:

 • abordarea pacienților cu boli cardiovasculare pentru minim 495 de medici;
 • abordarea copiilor cu tulburări de spectru autist pentru minim 300 de medici;
 • în abordarea pacienților cu patologie psihiatrică pentru minim 210 de medici;
 • în diagnosticul prenatal pentru limitarea incidenței malformațiilor congenitale și a bolilor genetice  pentru minim 180 de medici.

 

Sesiunile de instruire vor fi completate cu workshop-uri pe teme încadrate în domeniile deja menționate, precum și cu oportunitatea de a participa la conferințe internaționale și la schimburi de experiență.

Rezultate relevante așteptate:

 • 647 medici de familie si 20 angajați ai DSP-urilor partenere formați / perfecționați in cadrul proiectului;
 • 79 sesiuni de cursuri organizate;
 • 3 workshop-uri județene organizate (150 de participanți);
 • 20 de medici de familie si 20 de angajați ai DSP-urilor partenere participanți la stagii / conferințe internaționale.

 

Valoarea totală a proiectului este de  8.408.806,53 lei, din care:

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 7.100.004,27 lei;
 • Valoarea nerambursabilă de la bugetul de stat: 266.756,89 lei;
 • Valoarea contribuției partenerilor implicați în proiect: 1.042.045,37 lei.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social E­­­­­uropean prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

 

Date de contact: Direcția de Sănătate Publică a jud­­ețului Teleorman,  telefon: 0247311354, e-mail: secretariat@dsptr.ro

Comunicat de presă în varianta PDF:

Un nou start pentru instruirea medicilor de familie

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.