Proiectul, iniţiat în iunie 2011, cu finalizare în mai 2014, are ca obiectiv general prevenirea Tuberculozei în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi al utilizatorilor de droguri injectabile din ţările partenere. Obiectivele strategice includ creşterea capacităţii sistemului de sănătate publică şi a societăţii civile şi îmbunătăţirea colaborării între diversele părţi interesate din domeniu pentru luptă împotriva TB.

Fundaţia Romanian Angel Appeal este partener asociat în cadrul acestui proiect, împreună cu alte 5 organizaţii din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania şi Finlanda. Liderul de parteneriat este The Naţional Institute for Health Development (NIHD) din Estonia.

Proiectul are şi cinci parteneri colaboratori – organizaţii şi instituţii din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Rusia şi Ucraina.

Activităţi şi rezultate:

– Coordonarea activităţilor de informare şi conştientizare cu privire la tuberculoza: realizarea, tipărirea şi distribuirea de materiale informative despre tuberculoza – 300 broşuri, 10000 pliante şi 500 postere.

– Realizarea unui studiu privind situaţia TB în rândul consumatorilor de droguri în România: cercetare calitativă şi cantitativă în rândul consumatorilor de droguri şi al furnizorilor de servicii adresate consumatorilor de droguri injectabile.

– Derularea de sesiuni de instruire a personalului instituţiilor şi organizaţiilor cu privire la prevenirea tuberculozei în rândul grupurilor vulnerabile: un curs internaţional organizat în România pentru 32 participanţi din ţările partenere, un program de internship în România pentru 7 participanţi din ţările partenere, 2 cursuri naţionale pentru personalul instituţiilor şi organizaţiilor care oferă servicii grupurilor vulnerabile. De asemenea, 12 specialişti din România au participat la cursuri internaţionale şi programe de internship organizate în ţările partenere (Letonia, 2012 şi Estonia, 2013).

– Participare la întâlniri internaţionale şi vizite de studiu: organizarea întâlnirii internaţionale şi a vizitei de studiu în România pentru 43 participanţi, participare la întâlnirile internaţionale şi vizitele de studiu organizate în Finlanda (2012), Estonia (2012), Bulgaria (2013) şi Letonia (2013).

Cercetare a documentelor relevante cu privire la situaţia TB în rândul grupurilor vulnerabile în ţările partenere în proiect.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.