Campania „Împreună învingem autismul”, reprezentând un demers național de sensibilizare și strângere de fonduri, s-a desfășurat în perioada noiembrie 2008-mai 2009, aducând în centrul atenției problema asistenței și recuperării copiilor cu tulburări de spectru autist (TSA).

Scopul acestei campanii a fost aceea de a informa și sensibiliza opinia publică și factorii decizionali cu privire la dificultățile majore cu care se confruntă familiile care au copii cu TSA, în ceea ce privește diagnosticarea precoce, accesul la terapii de recuperare individualizate, precum și la o rețea de servicii care să răspundă în mod real problematicii asociate TSA.

Partenerii Fundației RAA în inițierea și realizarea acestei campanii au fost Fundația Vodafone România (partener oficial al campaniei), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Centrul pentru Resurse Juridice (pentru componența de advocacy).

Campania a fost susținută financiar de către Fundația Vodafone România și de către Compania farmaceutică Elli-Lilly, urmărind prin intermediul activităților de strângere de fonduri să poată asigura, din punct de vedere financiar, accesul unui număr de 23 copii cu TSA la terapii de recuperare performante.

Alți parteneri: Step by Step-Grădinițele Bambi, Fundația Children în Distress-București, Fundația „Pentru Voi”-Timișoara, Centrul pentru Educație Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”-Timișoara, Fundația Rubin, ANCAAR Iași, Asociația Puzzle România, Asociația părinților cu Autism București sector 6, AEGEE-Timișoara, Help Autism Now Society USA.

Susținători ai campaniei: 2ActivePR, București Mall, Plaza România, Casa de Producție Proof Film, Cocor MediaChannel, Curtea Veche, Fan Curier, Iulius Mall, Librăriile Humanitas, Librăria Cărturești Timișoara, Operă Națională Română din Timișoara, Primăriile din București, Craiova, Iași, Timișoara, ZoomTV.

Beneficiari: în primul rând, cei 23 de copii cu TSA care au fost selectați că beneficiari ai campaniei de strângere de fonduri destinate terapiei de recuperare, dar și cei peste 15.000 de copii cu TSA din România și familiile acestora.

În prezent, nu se cunosc cu exactitate date despre numărul real de cazuri de copii cu TSA, întrucât afecțiunea este sub-diagnosticată. La nivel mondial, autismul, cu toate formele sale de manifestare, este considerat o prioritate de sănătate publică, datorită creșterii semnificative a incidenței și a numărului total de cazuri. Este de așteptat deci ca și în România numărul de cazuri de copii cu TSA să depășească cu mult limita celor 3.000 de cazuri aflate în evidența activă a serviciilor de asistență socială și protecție a copilului.

Copiii cu TSA pot fi recuperați într-o proporție destul de mare, cu condiția diagnosticării lor cât mai precoce și a facilitării accesului rapid al acestora la terapii de recuperare individualizate. Dintre terapiile de recuperare a TSA, rezultate notabile au fost obținute de către terapia ABA, aplicată de către specialiști cu experiență în domeniu. Din păcate, în România nu există o certificare a specialiștilor în ABA și nici un program de formare practică și teoretică adecvată.

Datorită costurilor ridicate pe care le implică terapiile de recuperare și care sunt plătite exclusiv de către familiile copiilor cu TSA, acestea se confruntă cu dificultăți materiale majore, cărora cu greu le pot face față. Dificultăților materiale li se adaugă stresul deosebit și încărcătura emoțională la care sunt supuse cuplurile cu copii având TSA. De cele mai multe ori, părinții și în special mama este parte integrantă a echipei care conlucrează la recuperarea copilului cu TSA: psihoterapeuți, logopezi, fizioterapeuți, asistenți sociali. Din acest motiv mama își abandonează în majoritatea cazurilor locul de muncă, pentru a se putea instrui în tehnici de recuperare TSA și pentru a se dedica recuperării copilului.

Atât copilul cu TSA cât și familia acestuia au nevoie de suportul unei echipe de specialiști și al unei rețele de servicii specializate, de terapie recuperatorie și de suport.

Campania „Împreună învingem autismul” a demarat în 11 noiembrie 2008, cu o Conferință de presă găzduită de Librăria Cărturești, la care au luat parte, alături de reprezentanții partenerilor implicați în proiect, părinți, jurnaliști și personalități ale lumii artistice care au dorit să se implice în această campanie: Manuela Hărăbor, Bianca Brad, etc.

Totodată, acest eveniment a inclus și o expoziție de fotografii a 23 de copii cu TSA, selectați ca beneficiari ai campaniei de strângere de fonduri. Ulterior, expoziția de fotografie a mai fost găzduită în București și de alte 2 sedii ale Librăriei Humanitas, ca urmare a dorinței lanțului de librării Humanitas de a se implica în demersul având în centrul atenției copiii cu autism, la care s-au mai adăugat alte 7 expoziții de fotografie în câteva orașe importante din țară.

Spotul video realizat de către Fundația RAA, cu participarea Manuelei Hărăbor, a fost ulterior difuzat de către 14 dintre canalele mari de televiziune, având acoperire națională.

Campania a fost prezentată pe 42 website-uri, în presă au fost publicate peste 70 de articole și materiale pe această temă, iar problema copiilor cu TSA și necesitatea stringentă de soluționare a acestei probleme a fost tema discuției a 6 talk show-uri.

Întrucât unul dintre elementele cheie ale recuperării copiilor cu TSA este diagnosticarea cât mai precoce, au fost realizate și distribuite 10.000 de broșuri și postere destinate”primei linii medicale”, respectiv medicii de familie și pediatri.

Cu ocazia evaluărilor periodice ale stării de sănătate, medicul de familie este primul care poate sesiza simptomatologia de debut a TSA și poate îndruma cazul către specialist, pentru confirmarea cazului. Din acest motiv, rolul pe care rețeaua de medicină de familie îl poate juca în diagnosticarea și implicit, recuperarea copilului cu TSA este esențial.

Cele 10.000 broșuri și postere au fost distribuite la nivel național cu sprijinul Asociației Naționale a Medicilor de Familie. Conținând algoritmul simplu de diagnosticare a TSA precum și referiri la cazuri concrete, aceste instrumente de lucru au fost apreciate de către medicii de familie că fiind utile și prezentate într-o manieră inovatoare și atractivă. Totodată, diagnosticarea precoce a TSA la copil, ca parte integrantă a practicii medicale pediatrice, a fost abordată și în cadrul a 6 evenimente medicale cu acoperire regională sau națională.

Pentru mai multe informații despre Campania „Împreună învingem autismul” puteți accesa www.invingemautismul.ro !

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.