img-0

#SOS_Project: Partnership for sustainable public policies in the area of HIV/AIDS prevention


Septembrie 2021

 

1. Scopul consultanței

Obiectivul acestui contract de consultanță vizează prestarea de servicii prin realizarea de demersuri de ”advocacy” la nivelul reprezentanților legali ai instituțiilor abilitate în avizarea și adoptarea proiectelor normative, având ca scop final accelerarea procesului legislativ de adoptare și avizare a standardelor minime de calitate și cost pentru serviciile sociale de suport adresate utilizatorilor de droguri injectabile, respectiv pentru persoanele cu comportamente sexuale cu risc, așa cum au fost acestea elaborate în cadrul proiectului  și cum vor fi aduse la cunoștința Consultantului de către Fundație. Scopul se consideră atins prin rezultatele directe ale serviciilor, respectiv, dar fără a se limita la: prezentarea textului proiectelor legislative reprezentanților legali ai instituțiilor abilitate în avizarea și adoptarea acestora, inclusiv personalului din departamentele avizatoare ale respectivelor instituții, obținerea feedback-ului instituțiilor avizatoare asupra proiectelor legislative, obținerea avizelor/aprobărilor procedurale aferente, includerea pe agenda ministrului și a Guvernului, publicarea proiectelor în Monitorul Oficial al României, după caz

 

2. Contextul general

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) este Sub-recipient în cadrul Grantului “Sustainability of services for key populations în Eastern Europe and Central Asia region” (QMZ-H-AUĂ) finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei. Grantul este gestionat la nivel regional (Europa de Este și Asia Centrală), în calitate de Primitor Principal, de către Internațional Charitable Foundation “Alliance for Public Health” și este implementat simultan în Bosnia-Herzegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia.

Unul dintre scopurile grantului regional este creșterea gradului de sustenabilitate financiară a programelor HIV. Mai multe informații la http://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-central-asia/resservices/.

În linie cu acest scop regional, Proiectul implementat în România de RAA în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) și Asociația “Eu sunt! Tu?” vizează obținerea unei alocări de la bugetele de stat/locale de 300,000 Euro pentru finanțarea unor intervenții de prevenire HIV și suport, furnizate de ONG-uri și adresate populațiilor cheie și persoanelor celor care trăiesc cu HIV în România.

Pentru atingerea scopului general al Proiectului, RAA și partenerii vor implementa activități de colectare de date/cercetare, dezvoltare de standarde de calitate și cost pentru servicii adresate populațiilor cheie cu focus pe MSM. CDI și persoane care trăiesc cu HIV/SIDA – inclusiv prin crearea proiectelor de acte normative pentru adoptarea acestora de către Guvernul României, elaborare de ”white papers” sau ”policy papers”, intervenții de ”lobby” și ”advocacy”.

 

3. Sfera de activitate și nivelul estimat de efort

Serviciile de consultanță care trebuie furnizate de către Consultant în acest contract sunt următoarele:

 • Servicii de proiectare/elaborare a unui plan de implementare în vederea atingerii scopului consultanței – consultantul va elabora un plan cu serviciile concrete pe care le va presta în vederea atingerii scopului consultanței, ținând cont de demersurile efectuate de RAA până în acest moment – 2 zile
 • Servicii de organizare (inclusiv prin participarea directă a Consultantului și moderarea acestora) a minim 5 întâlniri cu persoane cheie din ministerele vizate (cu rol în avizarea și/sau adoptarea proiectelor legislative cu privire la standarde), inclusiv documentarea acestora prin rapoarte de întâlnire, care să conțină informații despre subiectele abordate, concluziile/deciziile discuțiilor și persoanele din fiecare instituție responsabile cu punerea în aplicare a deciziilor din cadrul fiecărei întâlniri –10 zile
 • Servicii de organizare (inclusiv prin participarea directă a Consultantului și moderarea acestora) a minim 2 întâlniri comune între factorii cheie vizați (cu rol în avizarea și/sau adoptarea proiectelor legislative cu privire la standarde), inclusiv documentarea acestora prin rapoarte de întâlnire, care să conțină informații despre subiectele abordate, concluziile/deciziile discuțiilor și persoanele din fiecare instituție responsabile cu punerea în aplicare a deciziilor din cadrul fiecărei întâlniri   – 11 zile
 • Servicii de organizare (inclusiv prin participarea directă a Consultantului și moderarea acestora) a 1-2 vizite de teren în București, pentru cunoașterea situației existente la fața locului, la care să participe  persoane cheie – 6 zile
 • Servicii de organizare (inclusiv prin participarea directă a Consultantului și moderarea acestora) a unui eveniment de diseminare a rezultatelor campaniei, respectiv un eveniment final la care să participe decidenți publici relevanți, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și alte persoane relevante, identificate de Consultant în planul de implementare, care trebuie desfășurat cel târziu cu două săptămâni înainte de finalizarea contractului (organizarea evenimentului va fi realizat și cu sprijinul RAA și în condițiile și termenele agreate anterior cu RAA) – 11 zile

 

4. Livrabile și termene limită – pentru serviciile prestate la punctul III, Consultantul va elabora următoarele livrabile:

 1. ”Plan de implementare în vederea atingerii scopului consultanței” – termen maxim de predare 22 octombrie 2021;
 2. Raport de activitate cu privire la Serviciile de organizare a minim 5 întâlniri cu persoane cheie din ministerele vizate  – termen maxim de predare 2 decembrie 2021;
 3. Raport de activitate cu privire la Serviciile de organizare  a minim 2 întâlniri comune între factorii cheie vizați – termen maxim de predare 2 decembrie 2021;
 4. Raport de activitate cu privire la Serviciile de organizare (a 1-2 vizite de teren în București – termen maxim de predare 10 decembrie 2021;
 5. Raport de activitate cu privire la Serviciile de organizare  a unui eveniment de diseminare a rezultatelor campaniei”-  termen maxim de predare 31 decembrie 2021;

 

5. Cerințe privind educația, pregătirea profesională și experiența consultantului:

 • Studii universitare de licență în domeniul comunicare, relații publice;
 • Experiență profesională de minim 10 ani în domeniile: comunicare și/sau relații publice;
 • Experiență dovedită în dezvoltarea și implementarea de campanii care implică factori de decizie în ceea ce privește politicile publice;
 • Abilități foarte bună de redactare a rapoartelor;
 • Abilități foarte bune de organizare și discurs public.

 

6. Durata contractului:

Numărul total de zile de consultanță pentru prestarea serviciilor descrise anterior este estimat la 40 de zile de consultanță, în perioada 21 octombrie 2021- 31 decembrie 2021.

 

7. Prestarea Serviciilor

Consultantul va furniza serviciile în conformitate cu prevederile stabilite în Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, respectarea datei de livrare a Serviciilor și satisfacția RAA cu privire la conformitate serviciilor prestate.

Consultantul va desfășura activitatea în mod independent, în conformitate cu prevederile Art.7 (3), coroborate cu Art.114 (2) lit.g) din Codul fiscal.

 

8. Criterii de selecție

Consultantul eligibil pentru aceste servicii va fi selectat în primă etapă din baza de date cu consultanți deținută de Fundație (recrutare internă). În situația în care persoana eligibilă nu poate fi identificată în baza de date a Fundației sau în situația în care persoana identificată prin recrutare internă nu este disponibilă pentru prestarea acestor servicii, Fundația va demara procedura de selecție externă, astfel:

Aplicațiile  primite vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar.

Fiecare aplicație va fi constituită în mod obligatoriu de următoarele documente:

 • CV în format Europass, în limba română, cu toate secțiunile completate;
 • Copii xerox ”conform cu originalul” după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV și în conformitate cu cerințele postului, atunci când sunt cerute de angajator;
 •  “Declarația de acord a folosirii datelor personale” (GDPR) completată și semnată –  disponibilă AICI
 • De asemenea, în secțiunea “Referințe”, aplicații sunt rugați să menționeze numele și datele de contact (e-mail, telefon) a două persoane care pot furniza recomandări cu privire la activitatea lor profesională în aria selectată.

Fiecare aplicație primită va fi evaluată mai întâi cu privire la îndeplinirea cerințelor tehnice și ulterior cu privire la prețul acesteia.

Organizarea interviurilor (inclusiv prin orice mijloc electronic: telefon/skype/whatsapp etc.) se face în baza unei selecții a celor mai potrivite CV-uri, cu profilurile stabilite inițial. În cadrul interviurilor, consultanții vor comunica și propunerea financiară pentru serviciul/opera care face obiectul potențialului contract.

Nerespectarea oricăror termeni și condiții conținute în prezentul Anunț, inclusiv furnizarea tuturor informațiilor necesare, poate duce la descalificarea unei aplicații pentru o examinare ulterioară.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991