Inițiat la începutul anului 2003, Forumul Tinerilor a reprezentat o completare a activităților și serviciilor oferite prin rețeaua Secțiilor de Zi „Floarea Soarelui-Smile”. Proiectul a demarat având la bază ideea că tinerii seropozitivi se pot implica în luarea deciziilor care-i privesc, își pot reprezenta și apăra drepturile, contribuind la îmbunătățirea serviciilor de care au nevoie.

Pentru o reprezentare corectă și o adaptare adecvată la nevoile identificate, tinerii au nevoie de informații și acces la mijloace rapide și moderne de comunicare, de tipul comunicării virtuale, prin intermediul internetului.

În momentul inițierii proiectului, majoritatea tinerilor seropozitivi care beneficiază de serviciile secțiilor de zi nu aveau acces la domiciliu la o conexiune internet, singurele lor surse de informare fiind, din acest motiv, personalul clinicilor și familia. De asmenea, un aspect foarte important a fost acela că mulți dintre tinerii beneficiari nu-și cunoșteau diagnosticul de infecție cu HIV, acesta nefiindu-le comunicat la dorința expresă a familiei de a-i proteja.

Pentru a putea răspunde nevoilor într-o continuă schimbare a tinerilor beneficiari, toate secțiile de zi au fost conectate la internet și dotate cu calculatoare, personalul secțiilor oferind tinerilor asistența necesară accesării paginii de internet special create pentru ei (http://www.forumtineri.ro/) și căutării unor informații utile, din diverse domenii (sănătate, muncă, etc).

Începând cu 2004, forumului de discuții i s-a adăugat o componentă de dialog prin intermediul căreia 17 adolescenți seropozitivi au putut comunica direct cu jurnaliști, pe teme conexe infecției cu HIV/SIDA, putându-se astfel implica activ în lupta împotrivă discriminării și excluderii sociale.
Parteneri:
Rețeaua secțiilor de zi Floarea Soarelui-Smile și spitalele în cadrul cărora funcționează acestea: Spitalul Municipal-Constanța, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase-Brașov, Spitalul de Boli Infecțioase nr. 3-Craiova, Spitalul de Boli Infecțioase „Cuvioasa Parascheva”-Galați, Spitalul Județean-Bacău și Spitalul de Urgență-Petroșani
 Finanțatori:
– Corporația Microsoft, România;
– Bristol Meyers Squibb, România;

Obiectivele proiectului:
– îmbunătățirea serviciilor oferite persoanelor afectate de HIV/SIDA și creșterea capacității de monitorizare și evaluare a serviciilor multidisciplinare;
– îmbunătățirea și diversificarea serviciile oferite copiilor și tinerilor afectați prin mai bună identificare a nevoilor acestora;
– îmbunătățirea managementului pacientului și a managementului de caz, creșterea efectului intervențiilor medicale și sociale și colaborării dintre profesioniștii din domeniu;
– combaterea izolării și discriminării tinerilor și încurajarea acestora în a-și exprima opiniile și de a participa la deciziile care îi privesc;
– stimularea comunicării între copii și tineri prin accesul la mijloace de comunicare și informare;
– îmbunătățirea managementului cazurilor și creșterea colaborării în cadrul echipei multidisciplinare;
– reducerea excluderii sociale a tinerilor seropozitivi;
– îmbunătățirea calității materialelor jurnalistice pe teme legate de HIV/SIDA prin comunicarea directă cu jurnaliștii;
– formarea unui grup de lideri de opinie din rândul tinerilor seropozitivi.

Beneficiari :
– 2.520 de copii și tineri înregistrați în rețeaua secțiilor de zi în momentul inițierii proiectului
– 80 de adolescenți implicați în mod direct în dezvoltarea proiectului
– 145 de utilizatori ai forumului de discuții
– 17 adolescenți seropozitivi care au beneficiat de training pentru comunicare cu presa
– 10 jurnaliști care au avut posibilitatea de a comunica direct cu adolescenții seropozitivi și au avut astfel acces la o sursă de informații deosebită pe teme legate de HIV/SIDA.

 Activități :
– acces la Internet pentru copiii și adolescenții care au primit asistență în cadrul secțiilor de zi
– participarea la forumul de discuții creat special pentru ca acești tineri să își poată exprima opiniile referitoare la subiecte pe care ei le consideră de interes, inclusiv asupra serviciilor oferite în secțiile de zi
– actualizarea paginii de Internet create special pentru a susține forumul cu informații relevante
– jocuri pe calculator
– comunicarea adolescenților seropozitivi cu jurnaliștii
– training pentru adolescenții seropozitivi
– întâlniri informale cu jurnaliștii

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.