Lansată în 2005, Rețeaua de Excelență TEDDY (Task-Force în Europe for Drug Development for the Young) implică 19 parteneri din 11 state europene: membrii ai comunității științifice, industriei farmaceutice, ai organismelor europene în domeniu precum și reprezentanți ai asociațiilor de părinți, tutori și pacienți. Beneficiarii acestui proiect sunt pacienții seropozitivi care vor putea utiliza noi combinații medicamentoase, din ce în ce mai performante.

Beneficiind de finanțarea Comunității Europene prin intermediul Comisiei de specialitate, TEDDY își propune ca obiectiv central identificarea nevoilor neacoperite de dezvoltare și utilizare a produselor farmaceutice și a medicamentelor orfane de uz pediatric, dar și elaborarea, validarea și armonizarea metodologiei clinice și paraclinice necesare evaluării siguranței și eficacității medicamentelor uzuale sau a celor aflate în fază experiementală.

Rețeaua de Excelență TEDDY oferă partenerilor implicați în acest proiect mediul și condițiile necesare cercetării, validării și consolidării surselor de date referitoare la medicația pediatrică. Scopul acestor activități este acela de a integra aceste informații legate de tratamentul copiilor de ambele sexe într-o bază de date unică, acționând la nivel european.

Activitățile desfășurate în cadrul Rețelei de Excelență TEDDY sunt menite să crească nivelul de informare și să-și aducă o contribuție la dezbaterile pe teme de etică din domeniul utilizării și cercetării medicamentelor în pediatrie (inclusiv utilizarea off-label și unlicensed), precum și utilizarea mai eficientă a biotehnologiilor în scop diagnostic și terapeutic.

Fundația Romanian Angel Appeal este singurul partener român implicat în acest program, având rolul de coordonare științifică a cercetătorilor români care sprijină studiile realizate de TEDDY. De asemenea, Fundației RAA i-a fost atribuită coordonarea componenței de comunicare și formare din cadrul rețelei, contribuind la administrarea website-ului dedicat TEDDY.

La toate acestea se adaugă un efort intens de mediere a comunicării dintre companiile farmaceutice și alți importanți factori de decizie în vederea încurajării dezvoltării de noi medicamente, dar și pentru optimizarea formulelor pediatrice și elaborarea de recomandări privind indicațiile din prospecte pentru medicamentele existente.

Mai multe informații la www.teddyoung.org !

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.