Proiectul s-a desfășurat pe durata unui an (august 2004-august 2005) și și-a propus creșterea calității produselor media pe teme legate de infecția HIV/SIDA. În acest scop, au fost organizate 12 sesiuni de training pentru jurmalisti, desfășurate în 12 locații diferite, pentru reprezentanții mass media care lucrează în trusturi și companii media naționale sau locale (TV, radio și presa scrisă). Sesiunile de training au fost susținute de lectori profesioniști specializați, iar rezultatele proiectului au fost evaluate printr-o analiză comparativă a două monitorizări media profesioniste.

Parteneri:

* Academia Cațavencu-Agenție de Monitorizare a Presei
* Centrul pentru Jurnalism Independent București

 Finanțatori:
* Fundația pentru o Societate Deschisă, Ungaria

Obiective:

* Creșterea calității produselor media pe probleme referitoare la HIV/SIDA, prin organizarea de cursuri adecvate pentru 120 de jurnaliști din 12 județe din România.
* Stimularea jurnaliștilor pentru că aceștia să abordeze subiecte legate de HIV/SIDA într-o manieră profesionistă, prin decernarea premiului pentru responsabilitate socială în mass media.
* Evaluarea interesului, sensibilității și profesionalismului jurnaliștilor în abordarea subiectelor legate de HIV/SIDA prin monitorizări realizate de o agenție specializată.

 Beneficiari:

* 120 de jurnaliști din mass media locală au beneficiat de training profesional în redactarea subiectelor pe teme referitoare la HIV/SIDA
* persoanele seropozitive au beneficiat de schimbarea atitudinii publice realizată prin implementarea acestui proiect

 Activitățile proiectului:

* Evaluare inițială-a fost evaluată calitatea produselor media pe teme legate de HIV/SIDA, atât la nivel național cât și la nivel local.
* Producerea materialelor de curs-principalul support de curs a fost cea de a două ediție (revizuită) a ghidului pentru jurnaliști „Cuvântul potrivit” realizat de RAA că parte a campaniei informative „Diferența care îți salvează viața”, premiată cu „Silver Award of Excellence” la Gala Premiilor PR 2003. RAA în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent a dezvoltat și alte materiale de training pentru fiecare sesiune, astfel încât să răspundă nevoilor locale identificate în cadrul evaluării inițiale.
* Organizarea cursurilor-sesiuni de training cu durată de o zi au fost organizate pentru un număr de 10 jurnaliști în fiecare din cele 12 locații.
* Premiile pentru responsabilitate socială în jurnalism-echipa de proiect a premiat cele mai bune 3 produse media cu tematica HIV/SIDA, publicate pe parcursul proiectului.
* Monitorizarea presei-după organizarea celor 12 sesiuni de training, agenția de monitorizare a realizat o a două evaluare a calității produselor media pe teme referitoare la HIV/SIDA.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.