Proiectul “Şi ei trebuie să aibă o şansă! – program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist” a vizat crearea unui cadru favorabil care să contribuie la creşterea şanselor de integrare socială a copiilor şi tinerilor cu TSA, prin diagnosticare precoce şi acces la servicii, programe de recuperare şi asistenta specializată.

Proiectul a realizat un pas important în îmbunătăţirea vieţii persoanelor cu autism din România, prin creşterea numărului de medici instruiţi în depistarea precoce a tulburării de spectru autist, creşterea numărului de specialişti în intervenţii terapeutice, dezvoltarea unei reţele naţionale de servicii gratuite pentru persoanele cu TSA, sporirea gradului de informare şi sensibilizare a publicului şi elaborarea unei Strategii Naţionale privind integrarea socială a persoanelor cu autism.

În urma desfăşurării proiectului:

628 de profesionişti (psihologi şi psihopedagogi) au fost instruiţi în intervenţii terapeutice pentru persoane cu autism
1.240 de medici de familie şi pediatri sunt înscrişi la cursurile online de depistare precoce, dintre care 400 medici au absolvit deja
40 de Centre de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu autism şi familiile lor au fost deschise în 35 de judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti, pentru a oferi servicii gratuite
1.332 persoane cu autism au beneficiat deja de servicii în cadrul centrelor, până la sfârşitul lunii iulie 2013
au fost desfăşurate 2 campanii naţionale de informare şi sensibilizare, care au atins 8.154.000 indivizi unici, din publicul general, respectiv 35.715 aparţinători ai persoanelor cu autism
a fost elaborat, în colaborare cu autorităţile abilitate şi cu partenerii din mediul neguvernamental, proiectul de Strategie naţională privind integrarea socială şi profesională a persoanelor cu autism.
Ce se întâmplă în continuare?

Cele 40 de centre de asistenta a persoanelor cu autism vor continua să ofere servicii iar Fundaţia Romanian Angel Appeal are deja în pregătire noi proiecte ce vizează dezvoltarea acestora şi a serviciilor.
Instruirea medicilor de familie şi pediatri va continua, platforma de e-learning care oferă formare creditată de Colegiul Medicilor din România, www.tsa-medability.ro, rămânând activa şi după încheierea proiectului.
De asemenea, vor continua campaniile naţionale de informare şi advocacy cu privire la drepturile persoanelor cu autism.

Ne propunem că, prin proiectele pe care Fundaţia Romanian Angel Appeal le va desfăşura în viitor, accentul să fie pus pe integrarea educaţionala a persoanelor cu autism.

Proiectul „Şi ei trebuie să aibă o şansă!” a avut o durată de 3 ani, a fost desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcţia Protecţia Copilului şi cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România şi a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991