Programul SEYPA (în engl. Debating the Social Exclusion of Young People with HIV/AIDS = în trad. Combaterea excluderii sociale a tinerilor afectați de HIV/SIDA) a fost inițiat de către European Forum on HIV/AIDS, Children, Young People and Families și realizat sub coordonarea Fundației Romanian Angel Appeal.

Perioada de desfășurare: ianuarie 2003-decembrie 2004.

Finanțator: Compania GlaxoSmithKline.

 Obiectiv: consultarea tinerilor afectați de HIV/SIDA din cele 5 state europene (România, Italia, Spania, Portugalia și Rusia) pentru a identifica modalități practice de reducere a excluderii sociale.

Beneficiari: copiii și tinerii din Europa, afectați de HIV/SIDA, stigmă și discriminare, precum și familiile acestora.

Descrierea proiectului:

Conform definiției, excluderea socială se manifestă atunci când persoane sau grupuri decid în mod conștient, voluntar sau nu să ridice bariere, prevenind participarea totală și egală, ajungându-se la pierderea drepturilor, pierderea de putere, lipsa integrării în societate și la afectarea dreptului de a trăi din plin.

Plecând de la această definiție, SEYPA a reprezentat un proiect desfășurat în 5 țări, având ca scop consultarea tinerilor care trăiesc cu infecție HIV/SIDA cu privire la probleme relevante pentru ei, precum și implicarea acestora în identificarea de soluții care să fie ulterior promovate atât în rețeaua proiectului cât și în afara acesteia.

Pe parcursul celor 2 ani de desfășurare, proiectul SEYPA a inclus în procesul consultativ cât mai mulți tineri din România, Rusia, Spania, Portugalia și Italia, prin cele 5 organizații partenere în proiect:

– EveryChild-Rusia

– ACTUA (Asociacion de Personas que Vivimos con VIH/SIDA)-Spania

– AJPAS (Associacao de Jovens Promotores da Amadora Saudavel)-Portugalia

– CARAP-ONLUS (Comitato Assistenza Ricerca AIDS Pediatrico)-Italia

– agenție centrală : European Forum on HIV/AIDS, Children, Young People and Families-Marea Britanie
– unitatea coordonatoare: Fundația Romanian Angel Appeal

Rezultatele acestei consultări (a tinerilor de către tineri) au fost ulterior folosite pentru a dezvolta toolkit-uri pentru educarea organizațiilor și a persoanelor cu privire la problemele relevante acestora și modalitățile optime de adresare a acestor probleme.

 Activitățile proiectului:

– cercetare și activități de teren conduse de copii și tineri pentru a identifica și adresa lipsurile din serviciile publice și private precum și politicile sociale și medicale din domeniul HIV/SIDA;
– coordonatorii grupului de tineri din fiecare din cele cinci țări au format grupuri de copii și tineri pentru a identifica, adresa și promova politici și programe destinate diminuării excluderii sociale;
– constatările activităților din teren conduse de tineri au fost utilizate pentru producerea și dezvoltarea unui set de toolkit-uri paneuropene prin care au fost împărtășite lecțiile învățate, experiențele și deprinderile tehnice acumulate pentru a diminua excluderea socială, îmbunătățind astfel calitatea vieții copiilor și tinerilor afectați de HIV/SIDA;
– diverse ateliere și conferințe naționale  internaționale au fost organizate pentru  disemina rezultatele proiectului, pentru   acțiuni specifice  pentru   resursele   combaterea  limitarea discriminării   marginalizării persoanelor care trăiesc cu infecție HIV/SIDA.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.