maspa header nou

“Singura dizabilitate în viață este o atitudine greșită!” Scott Hamilton

Integrarea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale este primul pas spre normalitate

Conform statisticilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice, numărul copiilor cu autism înscriși în sistemul educațional special sau de masă, în anul școlar 2013- 2014, a fost de 1.560, adică aproximativ 10% din numărul cazurilor estimate. Numărul copiilor cu TSA aflați în septembrie 2013 în evidența celor 40 de centre TSA din 35 județe și București, cu vârste cuprinse între 6 și 11, ani se ridica la 682. Dintre aceștia însă, numai 122 au fost declarați de aparținători ca fiind înscriși într-o formă de învățământ. Numărul copiilor romi cu TSA este necunoscut, din cauza accesului redus la servicii medicale de bază și, prin urmare, la diagnosticare (conform unui studiu IPP Harta accesului la sănătate, din 2013, 52% dintre respondenții de etnie roma declarau că nu au asigurare medicală).

În cadrul Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma”, Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu DGASPC Arad și DGASPC Galați implementează două școli de vară pentru copii din medii dezavantajate. Astfel, copiii cu TSA, alături de copii roma dar și de copii tipici vor avea ocazia împreună să desfășoare activități recreative pe durata a trei săptămâni (4 – 22 iulie 2016). Activitățile constau în ateliere de creație, ateliere de improvizație teatrală, participare la teatru/film, ore de dans, muzică, aikido sau inot. Coordonatorii acestor școli de vară au fost selectați din rândul cadrelor didactice care lucrează direct cu copiii cu TSA. Din fiecare școală participă la activități câte 20 de copii.

Pentru implementarea acestor activități, la Arad a fost selectat Liceul Teoretic “Adam Muller Guttennrunn” iar la Galați Școala Gimnaziala „Sfântul Grigorie Teologul”. În aceste școli sunt integrați în mod real copii cu dizabilități și copii de etnie roma. Scopul școlii de vară este acela de a creste șansele de integrare socială și de combatere a excluderii sociale pentru categoriile de copii defavorizate, prin implicarea lor in activităti creative, artistice, sportive.

 

Proiectul “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii, pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” se implementează începând cu 8 aprilie 2015, până la 30 octombrie 2016. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.