img-0

Programul finanţat prin Grantul ROU-T-RAA

ROU-T-RAA Grant – Summary of Achievements (en)

Rezumat al activităților de advocacy (en)

Rezultate la 30 septembrie 2018

Rezultate la 30 iunie 2018

Rezultate la 31 martie 2018

Asistență tehnică (update aprilie 2018)

Rezultate la 31 Decembrie 2017

Rezultate la 30 septembrie 2017

Asistență tehnică (update 1 noiembrie 2017)

Rezultate la 30 iunie 2017

Procedură instrumente anti-fraudă și anticorupție

Technical Assistance (update May 2017)

Community Advocacy (update June 2017)

Rezultate la 31 martie 2017

Status achiziții medicamente anti-TB

Rezultate la 31 decembrie 2016

Rezultate septembrie 2016

Rezultate la 30 iunie 2016

În cadrul dialogului tara care a avut loc în luna mai 2014, s-a stabilit că, în vederea asigurării durabilităţii intervenţiilor cu finanţare externă destinate controlului Tuberculozei, elaborarea şi aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei cu un plan strategic comprehensiv şi buget multi-anual este o condiţie necesară pentru România, în vederea acordării de către Fondului Global a unui nou grant în cadrul noului model de finanţare.

Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015 – 2020, care a fost dezvoltată ulterior şi aprobată prin Hotărâre de Guvern reprezintă angajamentul Guvernului României de a lua măsuri legislative şi politice pentru a reduce povara TB. Ea se bazează pe următorii piloni principali: abordare centrată pe pacient şi politici inovatoare.

Programul finanţat de Fondul Global prin acest nou grant abordează lacunele şi provocările identificate în controlul TB în România prin creşterea eficienţei diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu TB, cu un accent special asupra populaţiilor cheie, printr-un mix strategic de abordări ce implică diagnosticare rapidă şi de calitate, furnizarea de tratament adecvat, îmbunătăţirea aderentei la tratament şi consolidarea legăturilor dintre servicii, guvernare şi politicile în domeniul controlului TB.

Programul intenţionează să fie vârful de lance al reformei în controlul TB, în scopul de a eficientiza tratamentul pacienţilor prin extinderea tratamentului ambulatoriu şi investiţia în detectarea precoce a cazurilor. Consolidarea sistemelor comunitare şi creşterea rolului societăţii civile în timpul tratamentului ambulatoriu pentru pacienţii aparţinând grupurilor celor mai vulnerabile este, de asemenea, una dintre cele mai importante direcţii ale programului finanţat de Fondul Global în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018.

Scop:

Scopul programului este de a contribui la reducerea incidentei tuberculozei şi a mortalităţii prin TB în România prin îmbunătăţirea interventiilor cu impact ridicat (diagnostic, tratament, îngrijire şi de prevenire), cu accent special asupra populaţiilor afectate prin intermediul următoarelor obiective:

Obiective:

• Asigurarea diagnosticului timpuriu şi de calitate şi consolidarea capacităţii laboratoarelor TB;

• Implementarea intervenţiei centrate pe pacient în 6 judeţe cu incidenta mare a TB din România

• Îmbunătăţirea rezultatului la tratament pentru pacienţii cu M / XDR TB prin furnizarea de scheme terapeutice complete şi continue

• Consolidarea cadrului legal naţional pentru reglementarea controlului tuberculozei în România.

Activitati principale:

•Îmbunătăţirea duratei şi acurateţei diagnosticării TB prin dezvoltarea de ghiduri strategice pentru reţeaua laboratoare TB;

• Dezvoltarea capacităţii de diagnostic pentru TB şi M/XDR TB prin metode genetice, culturi lichide şi antibiograme;

• Îmbunătăţirea duratei şi acurateţei diagnosticării TB prin depistarea activă a cazurilor în rândul populaţiei cu risc ridicat;

• Îmbunătăţirea sprijinului pentru pacienţi şi a sistemelor de management a cazurilor prin servicii de îngrijire şi prevenire implementate în comunitate, prin unităţi mobile şi servicii de îngrijire şi suport în ambulator

• Asigurarea tratamentul pacienţilor cu M/XDR TB

• Consolidarea capacităţii Programului Naţional de Control al Tuberculozei şi a resurselor umane pentru controlul tuberculozei.

Grup tinta / beneficiari:

• pacienţi cu MDR/XDR-TB;

• consumatori de de droguri injectabile

• persoane fără adăpost

• populaţii sărace (inclusiv roma)

Justificare:

România ocupa primul loc în Uniunea Europeană din punct de vedere al incidentei Tuberculozei (TB) şi se afla în lista celor 18 ţări prioritare pentru stoparea TB în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Incidenta globală a Tuberculozei a atins în România punctul culminant în 2002, cu 142.2 cazuri la 100.000 locuitori, urmată de o scădere la 73.0 cazuri la 100.000 locuitori în 2013. În 2013, din totalul de cazuri noi de TB, 17,9% au fost extra-pulmonare şi 82,1% au fost pulmonare, din care 76,6% confirmate bacteriologic şi 23,4 % diagnosticate clinic. Majoritatea cazurilor (77%) au fost clasificate ca noi, în timp ce 15,9% au fost cazuri de recidive şi 7,1% au fost alte retratamente.

Tuberculoză multidrog rezistenţă (MDR-TB) este o problemă majoră în România. România estimează 500 – 1,100 noi cazuri de MDR-TB pe an, dar detectează doar 66% din cazurile estimate. Una dintre cele mai alarmante probleme este rată foarte scăzută de succes a tratamentului în rândul pacienţilor cu MDR-TB, care, pentru cohorta anului 2011 a fost de numai 26%, în timp ce rata de succes a tratamentului pentru cohortele GLC finanţate de Fondul Global în ultimii ani a fost de aproximativ 70%. Prin urmare, există o nevoie de implementare a unor măsuri ferme pentru a îmbunătăţi şi a alinia Programul naţional de control al TB şi programul finanţat de Fondului Global şi pentru a asigura durabilitatea intervenţiilor.

Implementatori

Fundatia Romanian Angel Appeal (Primitor Principal)

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta

Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate

UNOPA (Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) in parteneriat cu ASPTMR (Asociatia de Sprijin pentru Pacientii cu Tuberculoza Multidrog –rezistenta)

ARAS (Asociatia Romana Anti-SIDA) in parteneriat cu organizatiile ALIAT si PARADA

Organizatia Salvati Copiii

 

Rezultatele selecției pentru noul program în domeniul Tuberculozei

© Romanian Angel Appeal | Since 1991