Fundatia Romanian Angel Appeal angajeaza serviciile unui Expert media pentru pozitia de “Communication & Media Relation Coordinator” in cadrul Programului finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei. Detalii mai jos.
 
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita o aplicatie ce va contine Curriculum Vitae in format Europass in limba romana si Scrisoare de motivatie in limba romana. Aplicatiile incomplete nu vor fi luate in considerare. Aplicatiile se vor transmite prin e-mail la adresele: cristina.enache@raa.ro si resurseumane@raa.ro.Termenul limita de transmitere a aplicatiilor este 07 Aprilie 2017.
 
Sunt incurajate sa aplice persoane afectate de TB si/sau HIV, ce corespund criteriilor privind educatia, experienta si competentele descrise in termenii de referinta.
 
Descarca detalii despre pozitie si aplica: Termeni de referinta Expert media
 
Numai persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.