Proiectul a fost inițiat în 2001, având drept scop facilitarea comunicării diagnosticului de infecție cu HIV copiilor și adolescenților seropozitivi aflați în evidența și tratamentul serviciilor de specialitate, de către părinții și aparținătorii acestora.

Comunicarea diagnosticului a urmărit crearea premizelor implicării active a copiilor și tinerilor seropozitivi în deciziile care-i privesc, a îmbunătățirii compliantei la tratament a acestora și a orientării lor în vederea integrării sociale și profesionale.

În acest sens, proiectul a asigurat copililor și tinerilor infectați cu HIV precum și părinților acestora sprijinul necesar, sub formă de consiliere și suport specializat, atât înainte cât și pe parcursul și după comunicarea diagnosticului de seropozitivitate HIV. Pe lângă consiliere și suport, tinerii seropozitivi au mai beneficiat de monitorizare medicală și psihologică, de sesiuni educative privind regulile de igienă personală precum și informații legate de igiena vieții sexuale.

Atingerea scopului propus a fost posibilă datorită implicării echipelor multidisciplinare locale, formate din asistenți sociali, medici, asistente medicale, incluzând și o serie de activități conexe, cum ar fi realizarea și distribuția materialelor informativ-educative, organizarea cursurilor de instruire pentru personalul inclus în proiect și facilitarea accesului la informații considerate utile, prin intermediul Internetului și al Secțiilor de Zi „Floarea Soarelui-Smile”.

Pentru copiii și adolescenții beneficiari ai proiectului au fost organizate tabere de dezvăluire a diagnosticului, având durată de 1 săptămână. Astfel, 297 de tineri și adolescenți seropozitivi au participat la cele 10 tabere organizate în perioada 2002-2004.

Parteneri:
* Spitalul de Urgență Petroșani
* Spitalul Județean Bacău
* Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați
* Spitalul de Boli Infecțioase Brașov
* Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” București
* Spitalul de Boli Infecțioase Constanța-Centrul pentru Copii Româno-American
* Spitalul de Boli Infecțioase Craiova
* Spitalul de Boli Infecțioase Singureni-Giurgiu

Finanțatori:
-Parteneri pentru Viață (Fundația GlaxoSmithKline) 2003-2005
-Fondazione Franco Moschino (Italia) 2001-2005
-Elton John AIDS Foundation (Marea Britanie) 2002-2005
-Regione Piemonte (Italia) 2002-2003
-UNICEF 2001-2002
-Fondul Român de Dezvoltare Socială 2001-2002

 Sponsori:
* Coca Cola România 2003
* Orange România 2003-2004
* SC Teleferic Prahova SA 2003
* Castelul Bran 2002-2004
* Castelul Peleș 2002-2004
* Colgate-Palmolive România 2004

 Obiectivele proiectului:
-Creșterea competențelor profesionale pentru specialiștii care lucrează cu adolescenții infectați cu HIV în abordarea problematicii diagnosticului și în reducerea riscului transmiterii virusului HIV, precum și a particularităților de comunicare, relaționare și educație a tinerilor seropozitivi.
-Respectarea dreptului și a necesității de a-și cunoaște statutul al copiilor și tinerilor infectați cu HIV/SIDA, în vederea implicării lor în deciziile privind controlul bolii în cunoștință de cauză.
-Reducerea riscului de transmitere a virusului HIV pe cale sexuală, prin educația sexuală a adolescenților infectați cu HIV și reducerea riscului de transmitere a virusului HIV către membrii familiilor, prin educația familiilor în privința măsurilor de igienă care trebuie respectate.

 Beneficiari:
* 1.300 de adolescenți integrați în proiect
* 714 de adolescenți au parcurs toate etapele necesare comunicării diagnosticului
* peste 9.103 de sesiuni de consiliere efectuate cu adolescenți și familiile lor
* 298 de adolescenți au beneficiat de 10 tabere post-dezvăluire

 Activitățile proiectului:
-Cursuri de instruire pentru personalul implicat în proiect (asistenții sociali, asistente medicale și psihologii) cu privire la consiliere, comunicarea diagnosticului, coordonarea grupurilor de suport pentru copiii, tinerii seropozitive și aparținătorii acestora;
-Elaborarea și distribuția de materiale informative pentru părinți și copii;
-Consiliere psihologică pentru părinți și copii, pregătirea acestora pentru comunicarea diagnosticului, prevenirea efectelor negative ale aflării diagnosticului de către copil;
-Educația pentru sănătate a familiei ;
-Educație sexuală pentru adolescenți și preadolescenți prin distribuirea de materiale informative și consiliere directă, cu accent pe riscul transmiterii virusului prin contact sexual;
-Organizarea de tabere rurale și ateliere;

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.