Fundatia Romanian Angel Appeal, organizatie non-profit, recruteaza in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe perioda determinata, 1 Coordonator experti servicii multidisciplinare.

Recrutarea și angajarea au loc in cadrul proiectului „Program dedicat cresterii sanselor de reintegrare profesionala si sociala a persoanelor afectate de Tuberculoza”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 –„Investeste in oameni!” Axa prioritara 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2 – „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Responsabilitatile vor include dar nu se vor limita la:

 • Organizeaza, coordoneaza ai supravegheaza activitatile desfasurate de expertii in servicii multidisciplinare;
 • Asigura implementarea activitatilor proiectului la nivel regional,
 • Mentine legatura cu echipele locale si beneficiarii,
 • Identifica si rezolva problemele in implementare la nivel local, efectueaza vizite de M&E
 • Realizeaza rapoarte periodice de activitate

Cerinte:

 • Studii superioare;
 • Experienta de lucru de minim 3 ani in proiecte adresate grupurilor vulnerabile;
 • Experienta de minim 1 an in domeniul coordonarii proiectelor;
 • Abilitati de comunicare institutionala;
 • Abilitati de comunicare scrisa si verbala;
 • Seriozitate si promptitudine;
 • Capacitatea de a lucra in echipa dar si independent;
 • Disponibilitate de a se deplasa;
 • Cunostinte operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

Potentialii candidati sunt rugati sa depuna o aplicatie completa constand in:

– Curriculum vitae in format Europass in limba româna cu specificatia postului vizat;

– Scrisoare de intentie

– Copii xerox dupa diplomele, atestatele si certificatele de absolvire care atesta informatia continuta in CV si conformitatea cu cerintele postului;
Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 13 februarie 2015, ora 17.00.

Aplicatiile pot fi depuse direct la secretariatul Fundatiei RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, Bucuresti, transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicatiile complete, transmise pana la termenul limita vor fi luate in considerare in vederea selectiei.

Fundatia Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de sanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991