img-0

Fundația Romanian Angel Appeal(RAA) recrutează 2 autori curriculum în vederea elaborării conținutului unui curs de formare rezidențială a medicilor de familie.
Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”- proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

Cei 2 experți selectați să elaboreze curriculum pentru cursul „Creșterea nivelului de competențe profesionale ale medicilor de familie în abordarea pacienților cu boli cardiovasculare” vor fi contractați part-time pe o perioadă determinată de timp, de maxim 4 luni.

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI

 • Elaborarea conținutului medical conform cerințelor RAA și condițiilor impuse de proiect.
 • Transmiterea spre validare a conținutului către RAA,  conform unui calendar de livrare agreat.
 • Colaborare cu echipa de implementare a proiectului, editorul medical și expertul elaborare design curs, în vederea realizării materialelor de curs pentru  participanți.

Termeni de referință disponibili aici.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

 • Studii superioare, licență în medicină, specializare cardiologie
 • Experiență de minim 10 ani de practică medicală  în domeniul bolilor cardiovasculare
 • Experiență depeste 4 ani de activitate didactică /formare
 • Minim 2 publicații de specialitate de tip ghid/curs/manual

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Autor curriculă C1), semnat si datat pe fiecare pagină.
 • Probă de scris/extras în format PDF de 2-3 pagini dintr-o lucrare științifică tip ghid/curs/raport de cercetare/manual sau link către un documentul online de același tip.
 • Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul si semnate pe fiecare pagina.
 • Copii dupa documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.)

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 7 mai 2018, ora 17.00
Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, saudepuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.
Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991