Jobul este pe perioadă determinată de timp (5 luni), cu posibilitate de prelungire, part-time 4 ore/zi, cu program de lucru flexibil în timpul zilei (în intervalul 9.00-17.00) în București, sectorul 3.


Principalele responsabilități:

 • Întocmește și gestionează dosarele de personal: contracte individuale de muncă, contracte de prestări servicii și contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, împreună cu documentele care atestă formarea și pregătirea  profesională, schimbări de nume, etc.
 • Întocmește și transmite deciziile de încetare și de suspendare a contractelor de muncă, notificările sau orice alte documente impuse de management și/sau legislația în vigoare.
 • Elaborează documente : emiterea de adeverințe, întocmirea lunară a time-sheeturilor, foi colective de prezență, fișe de post, diverse cereri din partea pesonalului angajat.

Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:

 • Studii medii/superioare;
 • Experienta de minim 3 ani în domeniul resurselor umane;
 • Cunoștințe temeinice Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Atenție la detalii și organizare;
 • Asumarea responsabilităților și capacitate de relaționare interumană.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română
 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personalepe care o găsești disponibilă AICI.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30.06.2022, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991