Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează formatori (medici/asistenți medicali) în vederea livrarii unor cursuri de formare rezidențială pentru personal medical (asistenţi medicali, asistenţi medicali comunitari) şi personal medico-social (asistenţi sociali şi mediatori sanitari), care fac parte din grupul ţintă al proiectului, pentru următoarele regiuni:

 • Regiunea București-Ilfov.
 • Regiunea Sud-Muntenia (Județele: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman).

 

Activitățile de formare se desfășoară în cadrul proiectului Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latentefinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu şase ONG-uri, între care şi RAA.

Experţii selectaţi vor fi responsabili de formarea profesioniştilor în domeniul organizării şi implementării măsurilor de screening pentru tuberculoză în rândul grupurilor vulnerabile şi vor fi contractaţi part-time, pe o perioadă determinată de timp (20 ore de formare/ curs, 3-4 grupe de curs/regiune).

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI ALE FORMATORILOR

 • Respectă programa de pregătire și desfășoară activitățile de formare cu profesionalism respectând procedurile și instrucțiunile de lucru ale Fundației Romanian Angel Appeal;
 • Are disponibilitate de a livra cursuri cu durata a 18 ore (3 zile) în locații situate în regiunile menționate anterior, după un calendar agreat cu organizatorii cursurilor;
 • Studiază și își însușește informațiile oferite în suportul de curs pus la dispoziție de angajator;
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate pe durata formării;
 • Contribuie la elaborarea unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.);
 • Participă la examinarea cursanților pe baza procedurilor și criteriilor de examinare stabilite prin metodologia de acreditare a cursurilor;
 • Completează catalogul participanților la instruire cu rezultatele evaluărilor.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE FORMATORILOR MEDICI/ASISTENȚI MEDICALI (Poziţia I):

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medical
 • Experiență de lucru de minim 1 an ca formator în domeniul medical
 • Absolvire a unui curs de formator (cu excepția cadrelor didactice universitare, medicilor specialiști sau primari)
 • Vechimea de minim 5 ani în profesie și specialitatea cursului (pentru membrii OAMGMAMR);

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE FORMATORILOR MEDICI (Poziţia II):

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în medicină
 • Medici cu minim 10 ani de experientă în specialitate (tuberculoză)
 • Experienţă în domeniul formării medicale

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare pagină, cu specificarea postului vizat (Formator Medic/Asistent medical poziţia I, Formator Medic poziţia II)
 • Copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor/ Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților medicali din România (OAMGMAMR), “conform cu originalul” și semnatură.
 • Copie după certificat de formator, cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură.
 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31.07.2019, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro și iuliana.copil@raa.ro, sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.