img-0

img-11

 

 

 

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

 

Parteneriat pentru educație de calitate în comunitățile interetnice rurale

(RO2020/ACF_A8_MM_13)


Fundația Romanian Angel Appeal recrutează 1 formator în domeniul perfecționării cadrelor didactice, cu focus pe creșterea gradului de incluziune a copiilor provenind din medii defavorizate și a competențelor cheie în rândul copiilor provenind din medii defavorizate. Formarea va fi structurată astfel:

A. Formare inițială

 • trei zile (programată a avea loc în luna septembrie 24-26,  2021) față-în-față
 • două zile sesiune de evaluare (programată a avea loc în luna decembrie 2-5,  2021) față-în-față

B. Follow up

 • trei zile față-în-față ( septembrie – octombrie 2022)

Activitatea se desfășoară în cadrul Proiectului “Parteneriat pentru educație de calitate în comunitățile interetnice rurale”, derulat de Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român în parteneriat cu Asociația ART Fusion, Școala Gimnazială Coțofănești și Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Școala Gimnazială „Ion Ionescu” și Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga”, cu sprijinul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Bugetul total al Proiectului este de 197,547.62 euro.

Persoana selectată va fi angajată cu contract de muncă pe o perioadă determinată (pentru pregătirea  și livrarea cursului).


Context

Perfecționarea continua a cadrelor didactice, cu precădere a celor care își desfășoară activitatea cu copiii provenind din medii defavorizate este una dintre prioritățile Fundației Romanian Angel Appeal. 

Având ca motto principiul ”Nimic pentru noi, fără noi!”, membrii consorțiului  doresc ca prin intervențiile din cadrul proiectului să crească capacitatea de exprimare a nevoilor și incluziune a romilor. Printr-un contact din ce în ce mai profund cu comunitatea romă și un sprijin din ce în ce centrat pe nevoile acestei comunități. 

Scopul Proiectului constă în dezvoltarea unor competențe de bază care să asigure, atât copiilor romi, cât și celor români, provenind din familii dezavantajate, o viață de calitate, prin implementarea unui model de intervenție integrată în 4 comunități rurale interetnice (Berzunți și Coțofănești din județul Bacău, Fulga de Sus și Valea Călugărească din județul Prahova).


Responsabilități:

În baza experienței de formare anterioară în colaborare cu expertul deja angajat de RAA, persoana nou selectată va elabora un material de curs, conținând informații despre metodele de lucru cu cadrele didactice astfel încât acestea să poată ulterior lucra la clasă în vederea dezvoltării competențelor cheie – alfabetizare, dezvoltare personală și socială, antreprenoriale, cetățenești, de sensibilizare și expresie culturală etc. Principalele teme de fromare vor fi:

 •         managementul diversității,
 •         metode de predare interactivă axate pe acceptarea diferențelor și dezvoltarea de competențe cheie.

Materialul de curs va conține informații despre folosirea unor metode inovatoare, cum ar fi facilitare grafica și folosirea pictogramelor în învățare etc.dar și informații teoretice despre metode clasice de lucru la clasa cu copiii provenind din medii dezavantajate. Cei doi formatori vor sprijini echipele locale în elaborarea unui Plan de lucru pentru primele 3 luni de implementare a activităților cu copii în școală. Planurile vor fi revizuite și îmbunătățite cu ocazia sesiunii de formare din luna decembrie, cu sport din partea celor doi formatori.

Materialul va fi prezentat oral în cadrul sesiunii de trei zile  organizată pentru un grup de 20 de cadre didactice din școlile partenere.


Studii și experiență  

 • Studii superioare socio-umane cu diploma de licenta 
 • Experiență semnificativă (minim 5 ani) în organizarea și livrarea de cursuri pentru diferite categorii profesionale
 • Experiență semnificativă (minim 5 ani) de dezvoltare a materialelor de curs, în conformitate cu scopul formării menționate anterior
 • Experiențe similar de implicare în proiecte socio-educative (minim 5 ani)
 • Cunoașterea specificului copiilor provenind din medii defavorizate 

Potențialii candidați sunt rugați sa depună o aplicație completă constând în:

 • Curriculum vitae în format Europass în limba română;
 • Copii xerox după diplomele, atestatele și certificatelele de absolvire care atestă informația conținută în CV și conformitatea cu cerințele poziției.
 • Lista de lucrări, prezentări, comunicări pe teme relevante pentru poziția vizată la care expertul a fost autor/coautor

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 20 august 2021, ora 15.00.

Aplicațiile pot fi depuse pe mail la adresa camelia.raita@raa.ro sau  office@raa.ro 

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 stare beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare total de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabiliății și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991