img-0

Fundația Romanian Angel Appeal recrutează 1 EXPERT REALIZARE ȘI ACREDITARE CURRICULUM E-LEARNING în cadrul proiectului Profesori pregătiți-Profesori motivați”proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI

Dezvoltarea conținutului cursului online în colaborare cu alți experți din cadrul proiectului;

Verificarea transpunerii curriculumului în versiune online;

Elaborarea conținutului dosarului de acreditare a cursului și depunerea acestuia în vederea acreditării, gestionarea relației cu comisia de acreditare.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

  • Studii superioare finalizate, cu durata de 4 ani;
  • Experiență de peste 10 ani în livrare programe formare;
  • Experiență relevantă elaborare curriculum formare și acreditare programe formare
  • Cunoștințe de operare pe calculator.

 

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

– Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Expert realizare și acreditare curriculum e-learning), semnat și datat pe fiecare pagină.

– Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină.

– Copii dupa documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.), conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 8 februarie 2019, ora 12.00.

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

 

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991