img-0

„În cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, Fundația Romanian Angel Appeal recrutează un Expert lucru comunitatea roma. Activitatea principală este de lucru cu comunitatea roma din Hârșova. Poziția este una cu timp parțial de lucru, pe o perioadă determinată de timp.

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI

 • Oferă suport tehnic în identificarea celor mai optime servicii potrivite pentru comunitate, având în vedere nevoile identificate în comunitatea Hârșova;
 • Participă efectiv la implementarea activităților în conformitate cu expertiza sa;
 • Faciliează acccesul echipei de proiect în comunitate și ține permanent legatura cu aceasta;
 • Identifică împreună cu echipa cele mai bune căi de comunicare cu membrii comunității roma;
 • Contribuie la selectarea și retentia grupului țintă;
 • Contribuie, din perspectiva experienței în lucrul cu comunitatea roma, la elaborarea programelor de formare și particularizarea acestora la nevoile și specificul grupului țintă;
 • Oferă suport în realizarea materialelor adresate grupului țintă;
 • Sprijină comunicarea în cadrul campaniei proiectului.

Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:

 • studii medii
 • experiență de peste 5 ani în lucrul cu grupuri vulnerabile, cu focus pe romi
 • cunoștințe solide de operare pe calculator;
 • cunoașterea a cel puțin o limba străină (engleză);

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română
 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personalepe care o găsești disponibilă AICI.


Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 27.05.2022, ora 16.00.

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

 

Mai multe informații despre proiect AICI.


Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați www.eeagrants.ro

Pentru informații oficiale despre Programul Dezvoltare locală, accesați www.frds.ro

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991