Cerinte: studii superioare de lunga durata, completate de cursuri atestate cu certificate in domeniu achizitiilor publice; experienta in domeniul achizitiilor de cel putin 3 ani; buna cunoastere a legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice pentru autoritatile contractante; buna cunoastere a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica; familiarizare cu SEAP, cunoasterea limbii engleze la nivel mediu sau avansat.

Profilul dorit: persoana dinamica, foarte bune abilitati de comunicare, atentie sporita la detalii si capacitate de a face fata unui ritm de lucru alert, cu termene limita precise si sarcini multiple.

Candidatii interesati sunt rugati sa trimita prin e-mail o aplicatie constand in CV in format Europass, in limba romana, si scrisoare de intentie de maximum o pagina, la adresa resurseumane@raa.ro in atentia dnei Ioana Mitroi, mentionand la subiectul mesajului „Expert achizitii”.

Data limita de transmitere a aplicatiilor este 31 martie 2015.  Numai candidatii selectati in urma evaluarii aplicatiilor vor contactati pentru interviu.

Fundatia RAA este un angajator care ofera sanse egale.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.