Sumar:
Locaţie: România
Categorie: Reforma în domeniul controlului tuberculozei
Nivel: Consultant naţional
Data începerii misiunii: Ianuarie 2016
Data estimativă a finalizării misiunii: Iunie 2016
Număr estimat de zile de lucru: 20
Termen limită pentru primirea aplicaţiilor: 31 Decembrie 2015
Background:
În conformitate cu Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015 – 2020, România va dezvolta şi implementa o reformă majoră care are ca scop modificarea sistemului actual de îngrijire a cazurilor de TB, de la asistenţă spitalicească la cea ambulatorie, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de spitalizare şi redirecţionarea mai multor resurse către asistenţa ambulatorie şi centrată pe pacient.
Principalele etape ale reformei sunt enumerate mai jos:

 • Dezvoltarea planului de reformă cu obiective, ţinte şi părţi responsabile
 • Realizarea unei evaluări a situaţiei actuale a tuturor furnizorilor de asistenţă medicală în domeniul TB în România
 • Evaluarea mecanismului financiar cu privire la decontarea serviciilor de TB către toţi furnizorii de servicii medicale implicaţi în controlul TB: personal TB, medici de familie, lucrători comunitari, ONG-uri/organizaţii comunitare etc.
 • Revizuirea mecanismului financiar de decontare către toţi furnizorii de servicii implicaţi în controlul TB: personal TB, medici de familie, lucrători comunitari, ONG-uri/organizaţii comunitare etc.
 • Aprobarea cadrului legislativ (plan de reformă, ghiduri naţionale cuprinzătoare, mecanism financiar de decontare a serviciilor TB pentru toţi furnizorii de servicii medicale implicaţi în controlul TB) de către toţi factorii de decizie implicaţi.
 • Extinderea reformei, incluzând judeţe suplimentare în fiecare regiune.
 • Asigurarea fondurilor economisite de la spitalizare pentru activităţi referitoare la TB prin solicitări anuale de buget din partea PNCT şi MS către Ministerul Finanţelor.
 • Monitorizarea şi evaluarea modelului de servicii ambulatorii, inclusiv un studiu de analiză a costurilor.

O parte din etapele descrise mai sus vor fi realizate de către Ministerul Sănătăţii cu asistenţă tehnică oferită prin intermediul grantului ROU-T-RAA finanţat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, TB şi Malariei, gestionat de Fundaţia Romanian Angel Appeal.
Obiectul consultanţei:
Furnizarea de consultanţă în vederea reformării sistemului actual de îngrijire a pacienţilor cu TB din punct de vedere organizaţional, legislativ şi financiar, în contextul extinderii tratamentului şi îngrijirii pacienţilor cu TB în sistem ambulatoriu, prin:

 • Evaluarea situaţiei curente a implicării tuturor furnizorilor de servicii în oferirea de servicii în domeniul controlului tuberculozei în România.
 • Analiza sistemului de finanţare şi decontare a serviciilor furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară în domeniul TB şi elaborarea unei propuneri privind finanţarea eficientă în domeniul controlului TB în contextul reformei sistemului naţional de sănătate.
 • Dezvoltarea cadrului legal pentru implicarea şi contractarea organizaţiilor neguvernamentale şi a lucrătorilor comunitari care oferă servicii în domeniul controlului TB grupurilor la risc.
 • Dezvoltarea cadrului legal pentru tratamentul TB în România, inclusiv a mecanismelor de decontare a serviciilor către personalul medical (medici pneumologi şi medici de familie).

Documente resursă:

 • Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015-2020
 • Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
 • Recomandările OMS privind managementul TB
 • Recomandările misiunilor de asistenţă tehnică furnizate de OMS în domeniul controlului TB în România

Consultanţii vor efectua activitate de documentare, elaborare de documente şi vor participa la întâlniri periodice cu echipa de experţi naţionali şi internaţionali implicată în reformarea sistemului de îngrijire a pacienţilor cu TB. Livrabilele misiunilor consultanţilor vor fi rapoarte de evaluare, analize şi/sau, după caz, propuneri legislative.
Competenţe:

 • Buna cunoaştere a legislaţiei, principiilor de funcţionare şi mecanismelor publice de finanţare în domeniul sănătăţii în România.
 • Cunoaşterea modelelor de organizare şi finanţare a asistenţei pacienţilor cu TB în alte state afectate de TB care au implementat sau sunt în curs de implementare a reformei privind asistenţa ambulatorie a pacienţilor cu TB.
 • Cunoaşterea limbii engleze reprezintă un avantaj

Educaţie şi experienţă:
Studii universitare şi post-universitare în domeniul economic / juridic / sănătăţii publice.
Experienţă în domeniul finanţării publice a sistemului de sănătate / a reglementărilor legale privind programele de sănătate.
Experienţă de lucru cu instituţii guvernamentale şi organizaţii non-guvernamentale.
Trimiterea aplicaţiilor:
Aplicaţiile trebuie să includă: Curriculum Vitae şi Scrisoare de intenţie
Termen de trimitere a aplicaţiilor: 31 decembrie 2015.
Aplicaţiile vor fi trimise prin email la adresa nicoleta.manescu@raa.ro

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991