img-0
Fundaţia Romanian Angel Appeal recrutează consultant naţional pentru reforma în domeniul achiziţiei medicamentelor anti-tuberculoase

Sumar:
Locaţie: România
Categorie: Reforma în domeniul controlului tuberculozei
Nivel: Consultant naţional
Data începerii misiunii: Ianuarie 2016
Data estimativă a finalizării misiunii: Martie 2016
Număr estimat de zile de lucru: 10
Termen limită pentru primirea aplicaţiilor: 31 Decembrie 2015

Background:
În conformitate cu Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015 – 2020, deşi medicamentele de linia întâi sunt disponibile în România pentru tratamentul tuberculozei sensibile, la adulţi, există o nevoie urgentă de rezolvare a achiziţiei de medicamente de linia a doua, destinate tratamentului TB multidrog-rezistente, precum şi de formule pentru tratamentul TB pediatrice. Pentru a îmbunătăţi situaţia achiziţiei de medicamente, România trebuie să avanseze în dezvoltarea unui sistem mai eficient de planificare şi gestionare a medicamentelor anti-TB. Acest sistem trebuie să poată monitoriza la nivel naţional comenzile, consumul şi stocurile, cu suficiente resurse şi alocări pentru achiziţie.
Provocări existente referitoare la achiziţia de medicamente:

  • Sistemul de management al medicamentelor pentru TB este inadecvat, rezultând lipse de stoc sau lista medicamentelor anti-TB critice de linia a doua.
  • Legislaţia românească nu permite achiziţia medicamentelor critice „urgente” de linia a doua şi dozele pediatrice pentru TB, contribuind astfel la rezultate slabe ale tratamentului.

Pentru a îmbunătăţi situaţia achiziţiei de medicamente, România trebuie să deruleze activităţi în vederea dezvoltării unui sistem mai eficient şi mai raţional de planificare şi gestionare a medicamentelor antituberculoase. Acest sistem trebuie să poată monitoriza la nivel naţional comenzile, consumul şi stocurile, având suficiente resurse şi strategii pentru achiziţie. Mai important este că România necesită politici şi reglementări care să rezolve de urgenţă lipsa unei furnizări centralizate şi constante a schemelor de tratament de linia a doua pentru tuberculoza multi-drog rezistentă la tratament (TB MDR). Aceste politici trebuie să permită excepţiile pentru urgenţele de sănătate publică pentru achiziţionarea medicamentelor critice pentru tratamentul TB MDR. Acestea vor permite achiziţia de medicamente prin mecanisme de tipul Global Drug Facility.
Conform Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei 2015 – 2020, pentru a îmbunătăţi achiziţia, depozitarea şi distribuţia medicamentelor anti-TB, Ministerul Sănătăţii va evalua cadrul legal şi de
reglementare pentru achiziţia medicamentelor critice de linia a doua şi din grupa a 5-a şi va identifica impactul şi barierele sistemului de achiziţie actual.
În scopul implementării activităţilor descrise mai sus, Ministerul Sănătăţii va primi asistenţă tehnică prin intermediul grantului ROU-T-RAA finanţat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, TB şi Malariei, gestionat de Fundaţia Romanian Angel Appeal.

Obiectul consultanţei:

  • Evaluarea cadrului legal şi a reglementărilor specifice privind achiziţiile centralizate de medicamente şi produse de diagnostic pentru Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei (PNPSCT), evaluarea barierelor curente, dezvoltarea de recomandări şi strategii şi elaborarea unui raport de evaluare.

Consultantul va participa la întâlniri periodice cu echipa de experţi naţionali şi internaţionali implicată în reformarea sistemului privind achiziţiile de medicamente şi produse de diagnostic pentru PNPSCT.
Livrabilul misiunii de consultanţă va fi un raport de evaluare care va cuprinde recomandări, strategii şi propuneri de modificare a legislaţiei actuale.

Propunerile şi recomandările vor fi în acord cu:

  • Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015-2020
  • Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
  • Recomandările OMS privind managementul TB
  • Recomandările misiunilor de asistenţă tehnică furnizate de OMS în domeniul controlului TB în România

Competenţe:

  • Buna cunoaştere a legislaţiei, principiilor de funcţionare şi mecanismelor publice de finanţare în domeniul sănătăţii în România.
  • Buna cunoaştere a reglementărilor legale aplicabile programelor naţionale de sănătate.
  • Cunaşterea limbii engleze reprezintă un avantaj

Educaţie şi experienţă:
Studii universitare şi post-universitare în domeniul economic / juridic / al sănătăţii publice şi experienţă în domenii conexe finanţării publice a sistemului de sănătate / achiziţiilor publice pentru programele naţionale de sănătate.

Trimiterea aplicaţiilor:
Aplicaţiile trebuie să includă: Curriculum Vitae şi Scrisoare de intenţie.
Termen de trimitere a aplicaţiilor: 31 decembrie 2015.
Aplicaţiile vor fi trimise prin email la adresa nicoleta.manescu@raa.ro

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991