img-0

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează 2 autori curriculum în vederea elaborării conținutului unui atelier de formare rezidențială a medicilor de familie.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

Cei 2 experți selectați vor elabora conținut pentru atelierul Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale medicilor de familie în diagnosticarea prenatală, pentru limitarea incidenţei malformaţiilor congenitale şi a bolilor genetice vor fi contractați part-time pe perioadă determinată de timp, de maxim 4 luni.

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI

  • Elaborarea conținutului va include dar nu se va limita la: identificarea factorilor de risc familial implicați în apariția malformațiilor congenitale și a bolilor genetice cu transmitere ereditară; interpretarea principalelor caracteristici ale diagnosticului prenatal; informații despre principalele metode de diagnostic prenatal neinvazive și invazive; evaluarea importanței testului biochimic din primul trimestru de sarcină; supravegherea corectă a gravidei cu risc genetic;  detectarea celor mai frecvente tulburări de dezvoltare ale copilului la diverse vârste etc.
  • Transmiterea conținutului la RAA pentru revizuire și validare conform calendarului agreat.
  • Colaborare cu echipa de implementare a proiectului, editorul medical și expertul elaborare design formare, în vederea realizării operei și materialelor de suport pentru participanți.

 

Pentru detalii despre condiții și responsabilități cerute formatorilor selectați, vă rugăm să consultați informația completă aici.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

  • Studii superioare, licență în medicină (specializare genetică medicală)
  • Experiență în domeniul socio-uman – peste 5 ani
  • Experiență relevantă în domeniul medical – minim 5 ani
  • Experiență în elaborare de opere, articole și alte materiale medicale – minim 5 ani

 

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

– Curriculum vitae în format Europass, în limba română cu specificația postului vizat (Autor curriculum) semnat și datat pe fiecare pagină;

– Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.

– Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină;

– Copii după documente justificative care atestă experiența relevantă specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină;

 

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este Miercuri, 3 iulie 2019, ora 14.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa: resurseumane@raa.ro, sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

 

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

 

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991