img-0

Fundatia Romanian Angel Appeal, organizatie non-profit, recruteaza in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe perioda determinata, 4 Psihologi, dupa cum urmeaza:
–    1 psiholog in Bucuresti
–    1 psiholog in Judetul Arges (punct de lucru Leordeni)
–    1 psiholog in Judetul Neamt (punct de lucru Bisericani)
–    1 psiholog in Baia Mare.

Recrutarea si angajarea au loc in cadrul proiectului „Program dedicat cresterii sanselor de reintegrare profesionala si sociala a persoanelor afectate de Tuberculoza”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 –„Investeste in oameni!” Axa prioritara 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2 – „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Responsabilitatile vor include dar nu se vor limita la:
•    Efectueaza evaluarea psihologica a beneficiarilor – persoane afectate de Tuberculoza,
•    Ofera consiliere psihologica individuala si de grup in scopul mentinerii aderentei la tratament a beneficiarilor si a integrarii sociale si profesionale,
•    Mentine legatura cu membrii echipei multidisciplinare (medici, asistenti medicali, asistenti sociali) si participa impreuna cu acestia la elaborarea planurilor individuale de interventie in vederea integrarii sociale si profesionale a beneficiarilor– persoane afectate de Tuberculoza,
•    Mentine legatura cu membrii echipei de coordonare si implementare a proiectului mentionat

Cerinte:
•    Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in psihologie, completate de studii postuniversitare sau alte programe de formare profesionala ;
•    Atestat de libera practica pentru cel putin una din specialitatile profesionale : psihologie clinica, psihoterapie, consiliere psihologica ; psihologia muncii
•    Treapta de specializare : practicant, specialist sau principal ;
•    Regim de exercitare : sub supervizare sau autonom ;
•    Cunostinte solide de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer) ;
•    Abilitati de a planifica si de a lucra eficient in echipa ;
•    Constituie avantaj:
o    experienta de minim 3 ani in activitati de informare, orientare si consiliere profesionala a beneficiarilor
o    experienta in lucrul cu pacienti cu boli cronice/infecto-contagioase

Potentialii candidati sunt rugati sa depuna o aplicatie completa constand in:
– Curriculum vitae in format Europass in limba romana cu specificatia postului vizat;
– Scrisoare de intentie
– Copii xerox dupa diplomele, atestatele si certificatele de absolvire care atesta
informatia continuta in CV si conformitatea cu cerintele postului;

Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 27 iunie 2014, ora 17.00.
Aplicatiile pot fi depuse direct la secretariatul Fundatiei RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, Bucuresti, transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro sau transmise prin fax la numarul 0213232490.

Numai aplicatiile complete, transmise pana la termenul limita vor fi luate in considerare in vederea selectiei.

Fundatia Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de sanse.

Anuntul in format PDF, aici.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991