Fundația Romanian Angel Appeal este extrem de interesată de procesul de furnizare de servicii sociale și medicale către grupurile vulnerabile din România. De-a lungul activității noastre am observat o serie de posibile piedici pe care organizațiile non-guvernamentale le întâmpină în procesul de acordare de servicii către acest grup. Acest lucru se întâmplă deși există un acord general cu privire la faptul că activitatea organizațiilor non-guvernamentale în aceste activități crește numărul de persoane deservite.

Legislația din România permite autorităților locale să subcontracteze furnizarea de servicii sociale de la organizații non-guvernamentale. Acest mecanism face posibil ca servicii sociale să fie disponibile în toată țara, însă este dependent de capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de a-și licenția serviciile și, deci, de procesul birocratic pe care acestea trebuie să-l parcurgă pentru a ajunge să fie licențiate. Mai mult, nu toate serviciile sociale pot fi subcontractate și nu toate județele din România utilizează acest model. Deși este o practică de care pot beneficia toate ONG-urile care deservesc grupurile vulnerabile, autoritățile din România sunt încă departe de a face acest sistem să funcționeze pe tot teritoriul țării.

Conform Centrului pentru Resurse Juridice, autoritățile publice plătesc până la de trei ori costul pe care organizațiile non guvernamentale îl plătesc pentru același serviciu. Mai mult, CRJ susține o extindere a numărului de servicii sociale care pot fi subcontractate de către organizațiile societății civile și creșterea transparenței procesului prin care se calculează costurile standard pentru aceste servicii.

 

Procesul de stabilire a costurilor minime standard:

Autoritățile publice, prin autorități centrale (Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății) stabilesc standarde minime de calitate și de cost pentru fiecare dintre serviciile sociale care urmează să fie subcontractate către organizații non-guvernamentale sau furnizori privați. Costurile stabilite prin acest proces sunt costurile minime necesare pentru furnizarea respectivului serviciu la un standard minim de calitate, prevăzut și el de către autorități. Autoritățile locale au însă posibilitatea să decidă alocarea de fonduri care să acopere costuri mai mari decât cele stabilite la nivel central. Având în vedere autonomia locală, fiecare primărie și fiecare consiliu local va decide ce servicii sociale doresc să subcontracteze de la organizații non-guvernamentale, precum și costurile pe care le pot suporta pentru respectivele servicii.

Principalul instrument legal prin care organizațiile non-gvernamentale sunt subcontractate pentru a furniza servicii sociale este Legea 350/2005. Conform acestui text de lege, orice asociație, fundație sau cult religios poate aplica pentru finanțarea publică a proiectelor. Sumele alocate pentru aceste proiecte sunt decise politic, la nivelul fiecărei autorități publice locale (APL) și nu există obligativitatea pentru reprezentanții APL să prevadă fonduri pentru astfel de activități. Alocările se fac prin hotărâri de consilii locale și în funcție de nevoile fiecărei comunități. După ce există alocări financiare, organizațiile non-guvernamentale trebuie să aplice pentru aceste fonduri într-o procedură competitivă. După evaluarea tuturor aplicațiilor, organizațiile primesc aceste fonduri.

Un alt mecanism prin care organizațiile non-guvernamentale pot fi subcontractate este prin achiziție publică. Dacă suma pe care o autoritate publică o alocă pentru un serviciu social este mai mare de 3.376.500 lei (aproximativ 706.140 euro), autoritatea publică este obligată să organizeze o licitație publică.

 

Probleme identificate:

  • Capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de a furniza servicii sociale: organizațiile non-guvernamentale au capacitate redusă de a furniza servicii sociale. În marile centre urbane, nevoia de servicii sociale depășește cu mult capacitatea organizațiilor nonguvernamentale de a furniza servicii sociale. Mai mult, aria geografică în care pot furniza aceste servicii sociale este limitată. Pentru zonele rurale, există un deficit major de organizații non-guvernamentale. Una dintre soluții ar fi ca organizațiile existente să își extindă capacitatea, dar asta ar însemna o investiție masivă pe care majoritatea organizațiilor nu și-o permit.

 

  • Organizațiile non-guvernamentale au o capacitate limitată de livra servicii sociale licențiate: majoritatea organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul HIV sau TB nu au licențele necesare pentru a fi recunoscute ca furnizori oficiali de servicii sociale.

 

La nivel național, în acest moment există doar două organizații non-guvernamentale care furnizează servicii licențiate pentru pacienții cu TB. Este evident că nu au capacitatea de a ajunge la toți potențialii beneficiari de la nivel național. La nivelul orașului București există doar trei organizații non-guvernamentale care furnizează servicii de tip harm reduction pentru consumatorii de droguri injectabile. Având în vedere statisticile oficiale oferite de Agenția Națională Antidrog, în București există aproximativ 9.300 de consumatori de droguri injectabile pe an. Cele trei organizații au capacitatea de a ajunge la doar 4.000 dintre aceștia.

 

  • Capacitatea scăzută a organizațiilor non-guvernamentale de a se organiza ca agenți economici dacă ar dori să participe la o licitație publică pentru furnizarea de servicii sociale. Procesul este unul foarte birocratizat și necesită cunoștințe economice și legale avansate. Mai mult, povara birocratică pentru a implementa un contract sub această formă este una atât de mare încât foarte puține organizații non-guvernamentale o pot susține.

 

Astfel că, pentru a optimiza serviciile furnizate grupurilor vulnerabile este nevoie de sprijin și de instruire pentru reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale. Optimizarea cadrului legal și instituțional ar fi un demers mult mai dificil și ar presupune amânarea accesului la servicii sociale pentru potențiali clienți. Astfel că cea mai eficientă metodă în acest moment de a crește numărul persoanelor care beneficiază de servicii sociale esențiale este de a crește capacitatea organizațiilor non-guvernamentale.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.