img-0

Conform Protocolului de Colaborare semnat astăzi între Fundaţia Romanian Angel Appeal și Ministerul Sănătăţii, Statul Român va beneficia, în perioada următoare, de suport tehnic acordat de către o echipă de specialiști în vederea revizuirii legislației și a politicilor din domeniul controlului tuberculozei. Rolul acestor modificări este de a susține activitățile și intervențiile desfășurate până în prezent prin intermediul sprijinului internațional.

img-11

Sperăm ca astfel să fie garantate respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor afectate de TB si TB-HIV și accesul grupurilor vulnerabile la servicii de prevenire, diagnosticare precoce, tratament de calitate și servicii de suport pentru creșterea aderenței la tratament.

Ministerul va iniția procedurile aferente reformei privind sistemul de îngrijire în ambulator a bolnavilor diagnosticați cu TB și a tranziției către sustenabilitate a intervențiilor finanțate din fonduri internationale. Între activităţile prevăzute a fi derulate de către Ministerul Sănătăţii se numără:

  • Efectuarea demersurilor juridice/legislative, financiare și inter-instituționale pentru finanțarea corespunzătoare a activităților și intervențiilor destinate controlului Tuberculozei și HIV/SIDA, în conformitate cu obligațiile asumate prin legislația națională și normele internaționale;
  • Revizuirea cadrului juridic pentru achiziția tuturor medicamentelor anti-TB necesare tratamentului bolnavilor diagnosticați cu TB MDR/XDR, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății;
  • Intărirea serviciilor de îngrijire și suport în vederea menținerii aderenței la tratament a bolnavilor diagnosticați cu TB tratați în ambulator;
  • Dezvoltarea / revizuirea politicilor cu privire la contractarea serviciilor furnizate în domeniul prevenirii și controlului HIV/SIDA și TB de către organizații neguvernamentale;
  • Elaborarea și asumarea unui plan național strategic HIV/SIDA care să includă direcții de acțiune, activități și intervenții specifice prevenirii infecției HIV și TB în rândul grupurilor vulnerabile.

Fundația Romanian Angel Appeal implementează în România, în calitate de Primitor Principal al Fondului Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Grantul ROU-T-RAA. Scopul Grantului este de a contribui la reducerea incidenței tuberculozei şi a mortalităţii datorate acestei boli în România, prin îmbunătăţirea intervențiilor cu impact ridicat (diagnostic, tratament, îngrijire şi prevenire), cu accent special asupra populaţiilor afectate prin intermediul următoarelor obiective:

  • asigurarea diagnosticului timpuriu şi de calitate şi consolidarea capacităţii laboratoarelor TB;
  • implementarea intervenţiei centrate pe pacient în 6 judeţe cu incidență mare a TB din România;
  • îmbunătăţirea rezultatului la tratament pentru pacienţii diagnosticați TB MDR/XDR prin furnizarea de scheme terapeutice complete şi continue şi prin servicii de suport pentru creșterea aderenței la tratament;
  • continuarea intervențiilor de outreach (inclusiv prin unități mobile) desfășurate în rândul populațiilor vulnerabile, pentru prevenirea și diagnosticarea HIV/SIDA și TB și referirea la serviciile de tratament și îngrijire;
  • consolidarea cadrului legal naţional pentru reglementarea controlului tuberculozei în România.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991