Fundatia Romanian Angel Appeal a transmis, in data de 5 decembrie 2013, Ministerului Afacerilor Europene si AM POSDRU, un document cuprinzand propunerile si observatiile privind Modelul de contract de finantare aplicabil beneficiarilor de asistenta financiara nerambursabila ale caror cereri vor fi aprobate spre finantare in cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AM POSDRU si OI POSDRU în anul 2013.

Prin propunerile enuntate, Fundatia Romanian Angel Appeal are in vedere masuri de protejare a beneficiarilor fata de practici abuzive, precum si asigurarea bunului mers al proiectelor, in situatia in care AM POS DRU intarzie sau suspenda platile, din motive independente de beneficiar.

Descarca de aici, propunerile privind Modelul de contract de finantare.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.