Programul „Primii pași spre independență” a fost inițiat în septembrie 2006 și se află încă în curs de desfășurare, făcând parte dintr-o serie de proiecte sociale pe care Fundația RAA le realizează în beneficiul persoanelor cu dizabilități sau afecțiuni cronice cu risc de discriminare și excludere socială.

Finanțator: Fundația RAP UK.

Ca parteneri de implementare ai proiectului „Primii pași..” sunt Fundația RAP UK, Fundația RAA și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sector 2, București.

 Obiectivul proiectului constă în facilitarea integrării sociale și ulterior, profesionale, a unor tineri cu dizabilități asociate, motorii și psihice, proveniți dintr-un mediul instituțional, respectiv un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, aflat în sectorul 2, București.

Practic, tinerii au părăsit centrul de reabilitare neuropsihiatrică, fiind plasați într-un serviciu de tip rezidențial, „locuință protejată”, în vederea dobândirii unor abilități pentru o viață independentă, cu sprijinul echipei de proiect.

Cei 5 tineri incluși în acest proiect beneficiază de suportul specializat al unei echipe din alcătuirea căreia fac parte coordonatori de proiect, mame sociale, asistenți sociali, psihologi, educatori speciali, etc. Rolul echipei de proiect este acela de a identifica nevoile specifice de asistență medicală și psiho-socială ale tinerilor și de a asigura un răspuns adecvat acestor nevoi.

Pe parcursul primilor doi ani de proiect tinerii au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește capacitatea lor de adaptare la mediul din afară instituției de ocrotire, precum și de a dobândi cunoștințe legate de:

– deprinderea unor abilități pentru o viață independentă (cumpărături, aprovizionare, gospodărire, etc);
– integrarea într-o comunitate de tip familial;
– relația cu potențiali angajatori;
– integrarea într-un colectiv de muncă;
– asumarea responsabilităților;
– îndeplinirea cerințelor postului:
– organizarea și petrecerea timpului liber etc.

În funcție de progresele înregistrate și de capacitatea fizică și de efort evaluată periodic de către comisiile de specialitate, tinerii au primit din partea echipei de proiect susținerea necesară identificării unui loc de muncă, a angajării și integrării ulterioare a acestora în echipa de lucru. În prezent 4 dintre cei 5 tineri lucrează, cu timp de lucru parțial sau normă întreagă, în special în efectuarea unor sarcini și activități simple.

Sesiunile de psihoterapie individuală și de grup au permis tinerilor dezvoltarea capacității de a relaționa și comunica, de a se comporta în conformitate cu anumite norme și cerințe sociale precum și la dezvoltarea unui limbaj adecvat. O serie de blocaje individuale, precum și percepții false, prejudecăți și inhibiții au putut fi soluționate, progresiv, prin intermediul ședințelor de psihoterapie individuală.

Au fost asigurate în acest mod premizele unei bune integrări sociale și a dobândirii unui grad satisfăcător de independența pentru ținerii dezinstituționalizați. De asemenea, plecând de la lecțiile învățate, luând în calcul atât provocările cât și succesele obținute, modelul de intervenție va putea fi ulterior replicat și extins și pentru alți tineri și tinere cu dizabilități asociate.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.