img-0
img-11

Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente – POCU 4.9

Proiectul: „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”  este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” împreună cu organizația Romanian Angel Appeal  în beneficiul comunităților din 20 de județe și vizând comune în care au fost depistate anterior cazuri de tuberculoză.


Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426) finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

Obiectivul specific 4.9: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.


Proiectul este finanțat din fonduri europene prin programul POCU, este implementat la nivel național, are o perioadă de derulare de cinci ani (2018 – 2023), reprezentând cel mai mare proiect de depistare activă a tuberculozei derulat de România în ultimii 30 de ani.

Proiectul promovează incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare fiind axat pe prevenirea, depistarea activă și diagnosticul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente pentru persoane selectate din grupuri vulnerabile.

Obiectivele generale ale proiectului urmăresc creșterea accesului la servicii durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general prin:

➡ organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, pentru 75.010 persoane apartinând grupurilor vulnerabile;

➡ derularea de activități de sprijin și asistență pentru optimizarea tratamentului, consiliere psihologică, peer-to-peer suport, inclusiv subvenții pentru 15.003 persoane din grupurile vulnerabile;

➡ activități de informare, educare și conștientizare specifice și destinate grupurilor țintă și publicului larg, la nivel de individ, grup și comunitate;

➡ organizarea de programe de formare pentru 560 de profesioniști din domeniul socio-medical în vederea asigurării unui nivel îmbunătățit de competențe în prevenirea, depistarea precoce, diagnostic si tratament precoce al tuberculozei și tuberculozei latente.

Grupul țintă (GT) format din persoane aparținând grupurilor vulnerabile va fi localizat în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, selectarea membrilor GT făcându-se cu respectarea limitelor impuse prin Ghid, astfel că 10% din GT va proveni din București-Ilfov, iar 90% din GT va proveni din celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate.

Pentru GT format din profesioniști în furnizarea de servicii medicale, selectarea va respecta același principiu. Proveniența GT va fi interpretata din perspectiva adresei de domiciliu a membrilor GT (persoane din mediul rural, aparținand grupurilor vulnerabile). 

Cei 75.010 membri ai GT – persoane aparținând grupurilor vulnerabile – se vor încadra într-una din următoarele situații de vulnerabilitate:

 • persoane aparținând unor categorii sociale defavorizate, cu acces scăzut la îngrijiri medicale
 • persoane care trăiesc în comunități izolate, comunități etnice
 • familii numeroase care locuiesc în aceeaşi gospodărie
 • persoane care suferă de dependența de alcool, droguri și alte substanțe toxice
 • persoane care trăiesc în condiţii precare de igienă sau la limita sărăciei, persoane fără adăpost
 • persoane lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar.


Tuberculoza este o boală gravă, contagioasă, iar experiența medicală arată că în spatele fiecărui caz activ de tuberculoză depistat se află încă 10 cazuri nediagnosticate. Rolul proiectului este de a ajuta populația aflată la risc să aibă acces la metode rapide de diagnostic astfel încât depistarea și tratamentul tuberculozei să poată începe cât mai devreme. Tuberculoza se vindecă, dar e nevoie să fie diagnosticată la timp. Astfel,  cei 75.010 persoane selectate din toate județele țării vor beneficia de servicii de screening pulmonar, care se vor derula prin intermediul unor caravane mobile care ajung în comunitățile rurale, pentru a asigura accesul cât mai facil al membrilor GT la aceste servicii. Dintre aceștia, 15.003 persoane vor primi trimitere la medicul specialist, ca urmare a realizării investigațiilor de screening. Persoanele  vulnerabile participante la screening care vor fi diagnosticate cu TB/TBL vor beneficia de servicii de suport social și emoțional, asistență pentru gestionarea programului zilnic, furnizarea de informații utile și consiliere psihologică, accesul la servicii medicale și resurse disponibile pentru domeniul TB. De asemenea, instruirea celor 560 de profesioniști medico-sociali implicați în tratamentul tuberculozei în scopul creșterii competențelor profesionale ale acestora oferă o permeabilitate mai mare în teritoriu a serviciilor de sănătate de calitate, conforme normativelor Organizației Mondiale a Sănătății.


Impact pe termen lung

Majoritatea pacienților cu TB, inclusiv TB latentă sunt persoane cu statut socio-economic scăzut, care trăiesc în condiții și medii sărace, nesigure sau în zone rurale izolate și îndepărtate. Cel mai adesea, combinația dintre TB și sărăcie conduce la: izolarea de familie și prieteni; lipsa informațiilor despre sprijinul și serviciile disponibile; confruntare cu probleme în satisfacerea nevoilor de bază și în accesul la servicii de sănătate; imposibilitatea cumpărării de alimente, medicamente sau imposibilitatea mersului la medic; pierderea serviciului și îndatorare; lipsa aderenței la tratament și întreruperea acestuia pentru a se reîntoarce la muncă în vederea sprijinirii familiei etc.

Prin urmare, progresul în controlul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente în România, precum și în alte părți ale spațiului economic european, necesită investiții în consolidarea elementelor principale ale programului național de control al tuberculozei (diagnostic, tratament și prevenție), dar și abordarea determinanților sociali ai tuberculozei.

Asigurarea diagnosticului timpuriu, urmat de regimuri de tratament anti-TB neîntrerupte, complete și de calitate, tratament sub directa observație (DOT) și stimulente (financiare, alimente) pentru pacienți, în vederea creșterii aderenței la tratament, vor conduce la o rată mai bună de succes al tratamentului în rândul pacienților cu TB, care astfel se pot întoarce la serviciu, redevenind cetățeni productivi. În plus, intervențiile de prevenire în comunitățile rurale sărace vor contribui la o adresabilitate crescută a acestor populații față de serviciile de asistență medicală primară, la scăderea numărului de îmbolnăviri cu TB, inclusiv TB latentă, scăderea stigmatizării și discriminării pacienților cu TB și a familiilor acestora, precum și la un statut social și economic îmbunătățit al membrilor comunității.

Îmbunătățirea nivelului de pregătire a personalului medical superior și mediu duce consecutiv la un grad mai mare de calitate a îngrijirilor medicale, crește numărul de afecțiuni tratabile în ambulator sau în cabinetele de medicină de familie (spre deosebire de situația actuală când dominant este tratamentul în spitale județene) și evită diagnosticul incorect sau tardiv al unor patologii complexe. Soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă de profesioniști printr-un program de formare de ordin național are potențialul de a duce în final la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, cu creșterea speranței de viață la naștere la nivele apropiate celor din Uniunea Europeană.

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” București, coordonatorul național al acestui proiect, este cea mai prestigioasă instituție medicală cu tradiție în depistarea și tratarea bolilor pulmonare și în implementarea strategiei naționale de supraveghere și control al tuberculozei. Proiectul POCU/4.9/225/117426 “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” este implementat la nivel național de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în calitate de Beneficiar, alături de Ministerul Sănătății și în parteneriat cu: Fundația Romanian Angel Appeal/Apelul Îngerului Român (RAA), Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate HIV/SIDA (UNOPA), Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS), Asociația SamuSocial din România, Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR).

În cadrul proiectului, Fundația RAA este responsabilă de derularea programului de formare profesională a celor 560 de lucrători socio-medicali și de coordonarea activității de screening  a populației rurale din 20 de județe situate în 4 regiuni de dezvoltare, după cum urmează: 

Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj (Nord-Vest); Brașov și Covasna (Centru); Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea (Sud-Oltenia); Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Ialomița, Prahova (Sud-Muntenia).

Știri

 • img-12

  Drumul caravenei continuă în Prahova, în comuna Florești

  05-01-2022

  Pe 12 ianuarie vom fi cu unitatea mobilă de radiografii pulmonare în comuna Floreşti, judeţul Prahova. Mulţumim doamnei Primar Simona David pentru implicare, pentru atenţia acordată stării de sănătate a comunităţii, în beneficiul cetăţenilor comunei. Fără o solicitare scrisa din partea autorităţilor locale şi ajutorul ace...

 • img-13

  Caravana de screening TB în județul Prahova

  07-12-2021

  Ieri a început o nouă campanie de screening pulmonar gratuit în județul Prahova. Minim 8 comune vor beneficia pe parcursul lunii decembrie și ianuarie de servicii de radiologie prin intermediul caravanelor mobile ale Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în cadrul celui mai amplu proiect de depistare activă a tuberculozei din Româ...

 • img-14

  Caravana sănătății plămânilor în cifre

  15-06-2021

  Peste 8.200 de persoane mobilizate de către Fundația Romanian Angel Appeal au beneficiat deja de radiografii pulmonare gratuite în 6 județe, prin proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, cofinanțat prin contractul POCU/ 225/ 4/ ...

 • img-15

  Noul an începe cu județul Giurgiu în traseul caravanei de screening TB

  23-12-2020

  Din ianuarie, ne vedem în Giurgiu in comunele: Ogrezeni, Florești-Stoenești, Vânătorii Mici, Adunații-Copăceni, Prundu, Buturugeni, Gostinari, Roata de Jos, Mihai Bravu, Călugăreni, Daia, Săbăreni, Bucșani, Singureni, Ulmi, Grădinari. Caravana de depistare activă a tuberculozei face parte din cel mai mare proiect de depistare a...

 • img-16

  Călătoria caravanei sănătății plămânilor continuă în Teleorman

  09-12-2020

  Luna decembrie ne-a adus aproape de locuitorii comunelor Brânceni și Poroschia din județul Teleorman, unde Caravana Screening TB se află săptămâna aceasta pentru a efectua radiografii pulmonare gratuite, mult așteptate în comunitate: “Am avut probleme la plămâni în anii trecuți și chiar trebuia sa fac o radiografie în perioa...

 • img-17

  Caravana sănătății plămânilor continuă drumul în județul Teleorman

  02-11-2020

  Pandemia COVID-19 a afectat dramatic accesul populației la servicii esențiale de medicină, pe întreg teritoriul țării. Venim în sprijinul comunităților rurale prin organizarea de campanii de screening TB, prin intermediul unei caravane mobile. Săptămâna aceasta, locuitorii din comunele Stejaru și Călmățuiu de Sus, județul Te...

 • img-18

  Cel mai amplu program de screening al tuberculozei la nivel național a ajuns în luna martie în județul Dâmbovița!

  04-03-2020

  Proiectul „ Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” împreună cu organizația Romanian Angel Appeal și alte 5 organizații neguvernamentale din sfera medicală, în benefi...

Resurse

Comunicat de presa Lansare screening TB 24.09.2019

Caravana de depistare activă a tuberculozei a început activitatea in Giurgiu - comunicat de presa

Comunicat lansare screening TB - Satu Mare

Comunicat lansarea screening TB - Ialomița

Comunicat lansare screening TB Bistrita-Nasaud

Comunicat lansarea screening TB - Dolj

Comunicat lansare screening TB - Gorj

Comunicat lansare screening TB - Covasna

© Romanian Angel Appeal | Since 1991