img-0
img-11

Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă

„Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport” contribuie activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional şi local, deoarece propune intervenții de sănătate și de educație non-formală, dedicate în special copiilor și părinților dezavantajați sau aflați la risc de excluziune socială.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.

1. Creșterea, până la finalul proiectului, a accesului la servicii de sănătate de calitate pentru min 400 de școlari din Hârșova, dintre care min 75% de etnie roma;

2.Crearea de abilități de viață pentru minim 500 de copii și tineri vulnerabili din UAT (din care 400 roma) Hârșova, prin furnizarea de activități educative nonformale;

3. Creșterea, până la finalul proiectului, a nivelului informare cu privire la drepturi legale și a competențelor privind îngrijirea și educarea copiilor pentru 80 de părinți aflați în situații vulnerabile, dintre care min. 30 femei roma, prin furnizarea unui program de educație parentală cu componente de awareness și empowerment;

4. Promovarea incluziunii sociale și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor, prin formarea a 10 animatori socio-educativi, 60 de profesioniști din APL și 25 lideri comunitari, 10 tineri roma participanți la o vizită de studiu

Prin activitățile propuse Primăria Hârșova și Fundația Romanian Angel Appeal  doresc să implementeze intervenții sustenabile pentru comunitățile vulnerabile din Hârșova, promovând o abordare interculturală. Activitățile educative nonformale și campania de informare vizează creșterea competențele interculturale și nivelul de cunoaștere a diferențelor culturale existente în comunitate. Acestea vor fi folosite în mod direct pe toată durata implementării proiectului, în toate activitățile organizate. De asemenea, activitățile propuse vizează creșterea toleranței  și a gradului de acceptare față de comunitatea roma din partea populației generale.  În același timp prin participarea reprezentanților comunității roma la activitățile de formare, se dorește promovarea mesajelor de responsabilitate socială, de respectare a drepturilor, dar în același timp și a obligațiilor civice. Această abordare integratoare va fi evidențiată și prin intermediul materialelor produse în cadrul proiectului.

Proiectul vizează persoanele de etnie roma ca grup ţintă (persoane și familii), dar nu exclude persoanele aparținând populației majoritare, care trăiesc în condiţii socio-economice similare în Hârșova. Astfel, cea mai mare parte a activităților vor viza comunitatea în ansamblul său, dorind să aducă în atenția comunității faptul că problemele cu care se confruntă familiile de etnie roma sunt și problemele altor categorii vulnerabile. Totodată proiectul propune identificarea de soluții viabile pentru creșterea participării active a tinerilor la viața comunității, aici incluzând și tinerii romi. Astfel, tinerii vor fi formați și vor putea să și practice în mod direct, pe perioada implementării proiectului, metode și tehnici de participare activă.

Proiectul va fi implementat în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2023 în Hârșova. Valoarea totală a bugetului este de 592.134,78 lei.

 

Știri

 • img-12

  Fundația Romanian Angel Appeal organizează un curs de formare pentru calificarea de Animator socio-educativ (cod COR 516907).

  08-02-2023

  Cursul este acreditat ANC, iar în urma finalizării cu succes a acestuia, puteți ocupa postul de Animator socio-educativ, punând astfel, bazele unei cariere în sfera socio-culturală din piața muncii. Cursul este organizat în cadrul proiectului „Incluziune și sănătate în port (Hârșova) prin educație, arte și sport!”, derulat de...

 • img-13

  2023 – noi perspective și un an plin de activități incluzive pentru comunitatea hârșoveană

  10-01-2023

  Vă povesteam acum ceva timp despre cifrele înregistrate, dar mai ales despre numărul copiilor aparținând comunităților vulnerabile pe ale căror fețe am adus un zâmbet timp de un an de zile în cadrul activităților organizate în proiectul „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”. Suntem bucu...

 • img-14

  Un prim an cu numeroase activități pentru beneficiarii proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport...

  29-12-2022

  Proiectul își propune ca obiectiv general: creșterea incluziunii și abilitării sociale pentru comunitatea romă din Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discrimină...

 • img-15

  Femeile rome din comunitatea hârșoveană au beneficiat de sesiuni de educație parentală și autocapacitare

  15-12-2022

  Din luna iulie, la Hârșova, în cadrul proiectului ”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, se derulează activități de educație parentală pentru femeile rome și creșterea autonomiei și capacității de afirmare a femeilor rome.  Activitățile urmăresc familiarizarea participantelor c...

 • img-16

  Aproape 2 luni pline de sesiuni de educație non-formală pentru picii ciclului primar din Hârșova

  25-11-2022

  În ultimele 7 săptămâni 180 de copii vulnerabili din Hârșova de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” au beneficiat de un program de educație non-formală organizat de Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu Primăria Hârșova. Scopul activităților a fost încurajarea exprimării copiilor, facilitarea unor experiențe noi de ...

 • img-17

  Sesiuni zilnice de educație non-formală pentru copiii din Hârșova

  03-10-2022

  În perioada 3 octombrie – 15 decembrie, Fundația Romanian Angel Appeal, împreună cu Primăria Hârșova vor o serie de sesiuni de educație non-formală adresate copiilor din ciclul primar din comunitatea hârșoveană. Locația în care se vor desfășura activitățile este incinta centrului ADMIS din Hârșova. Scopul activităț...

 • img-18

  Suntem în continuare în căutare de coordonator proiect- Hârșova

  08-09-2022

  În cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează un Coordonator proiect. Activitatea principală este de coordonare a proiectului din partea RAA și de menținere a relației cu partenerul UAT Hârșova. Activitatea se desfășoar...

 • img-19

  Recrutăm coordonator proiect – Hârșova

  10-08-2022

  În cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează un Coordonator proiect. Activitatea principală este de coordonare a proiectului din partea RAA și de menținere a relației cu partenerul UAT Hârșova. Activitatea se desfășoarÄ...

 • img-20

  Sesiuni de educație parentală în cadrul Proiectului “Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport” – PN1038

  18-07-2022

  Primăria Orașului Hârșova, în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal, anunță începerea lucrului direct cu comunitatea roma din Hârșova, în cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport” – PN1038. Astfel, în cursul zilei de vineri (15.07.2022), în Centrul Comunitar...

 • img-21

  Primăria Orașului Hârșova anunță racordarea cabinetelor medicale la rețeaua de utilități publice

  15-06-2022

  Primăria Orașului Hârșova vă aduce la cunoștință faptul că, în cursul săptămânii trecute, containerele achiziționate în cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova), prin educație, arte și sport” – PN 1038, au fost racordate la rețeaua de utilități publice. În acest sens, începând cu anul șc...

 • img-22

  Recrutăm expert lucru comunitatea roma

  12-05-2022

  „În cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, Fundația Romanian Angel Appeal recrutează un Expert lucru comunitatea roma. Activitatea principală este de lucru cu comunitatea roma din Hârșova. Poziția este una cu timp parțial de lucru, pe o perioadă determinată de tim...

 • img-23

  Recrutăm expert program educație parentală

  07-04-2022

  În cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, Fundația Romanian Angel Appeal recrutează un expert program educație parentală. Activitatea principală este de lucru direct cu comunitatea roma din Hârșova. Poziția este una cu timp parțial de lucru (1 oră/zi) și presupe d...

 • img-24

  Comunicat de presă lansare proiect

  05-04-2022

  În perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023, Primăria orașului Hârșova în perteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal implementează Proiectul „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”. Prin obiectivele și activitățile planificate pe toată durata Proiectului, „Incluziune și sănăt...

Resurse

Comunicat lansare proiect

Invitație conferință lansare proiect

Sustinatori / parteneri

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului Dezvoltare locală. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE, accesaţi www.eeagrants.ro și www.frds.ro.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991