img-0
img-11

Consolidarea sistemelor de sănătate pentru urmărirea și planificarea imunizării

Recuperarea vaccinală a copiilor

Pandemia COVID19 a avut un impact sever şi asupra imunizării copiilor la nivel național. În acest context dificil pentru întregul sistem de sănătate, Organizația Mondială a Sănătății recomandă evitarea disfuncționalităților în cadrul programului național de vaccinare, însă analiza datelor de supraveghere din România arată o scădere a acoperirii vaccinale.

Scăderea ratelor de vaccinare se datorează mai multor factori, dintre care unii sunt independenți de contextul pandemic: campaniile anti-vacciniste în creștere, acoperirea inegală cu servicii medicale primare mai ales în mediul rural, capacitatea redusă a autorităților județene de sănătate publică de a gestiona rate scăzute de vaccinare din lipsă de personal, cunoștințele limitate ale populației cu privire la vaccinare și lipsa unor campanii naționale consistente de informare despre beneficiile vaccinurilor, dificultăți în achiziționarea centralizată a vaccinurilor, acces scăzut la servicii de sănătate pentru unele populații etc.

Pe parcursul anului 2022, Fundația Romanian Angel Appeal cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România și cu susținerea Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) își propune consolidarea capacității a 11 dintre Direcțiile Județene de Sănătate Publică din România în scopul creșterii acoperirii vaccinale la nivel județean.

Pe baza ratei scăzute de vaccinare cu ROR înregistrate la vârsta de 18 luni, dar și a interesului manifestat de medicii epidemiologi din Direcțiile de Sănătate Publică, au fost incluse în proiect următoarele județe: Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Gorj, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Suceava, Vaslui și Vrancea.

Scopul și obiectivele proiectului urmăresc:

1. Consolidarea capacității a 11 Direcții Județene de Sănătate Publică (DSPJ) incluse în proiect de a identifica populația de copii nevaccinați, neînregistrați sau pierduți din evidență și de a planifica recuperarea lor pentru creșterea acoperirii vaccinale.

2. Elaborarea unui plan de advocacy care va promova ulterior adoptarea, bugetarea și implementarea Planului Național Multianual de Imunizare.


Primul obiectiv se va realiza cu suport din partea personalului medical din cadrul DSPJ, desemnat să participe în proiect și împreună cu medici experți în epidemiologie și sănătate publică din cadrul INSP.

Experții colaboratori vor contribui prin experiența și expertiza lor la prelucrarea și analiza datelor epidemiologice de la nivelul județelor incluse în proiect și vor elabora documente necesare implementării activităților de către echipa RAA.

Concluziile și recomandările elaborate de experți în cele 11 rapoarte de cartografiere a mecanismelor existente de urmărire a vaccinării la nivel județean, în analiza de politici publice locale și naționale privind imunizarea și în cele 11 schițe ale planurilor de imunizare locale bugetate, toate acestea vor sta la baza dezvoltării unui curriculum de training pentru personalul medical din DSPJ-urile incluse în proiect. Sesiunile de formare vor include parte teoretică, instrumente de lucru și parte aplicativă focusată pe soluții pentru problemele identificate la nivelul județelor selectate.

Este programată și o vizită a echipei de proiect alături de personal desemnat din DSPJ pentru un schimb de experiență și bune practici în instituții publice similare dintr-o țară europeană cu acoperire vaccinală de succes.


Al doilea obiectiv este dezvoltarea unui plan de advocacy bazat pe rezultatele obținute anterior în proiect și care va susține aprobarea și bugetarea Planului Național Multianual de Imunizare, atât de necesar în scopul creșterii recuperării vaccinale a copiilor din țara noastră.

Știri

Resurse

(RO) Ghid pentru evaluarea stării de sănătate a migranților

(RO) Sistem de supraveghere de tip sindromic_material INSP

(RO) Ghid de comunicare pentru cresterea acceptarii programelor de vaccinare la copii_INSP

(EN) Catchup Vaccination webinar_UNICEF

(EN) Planning Implementing RTM Approaches Strengthen Vaccination Campaigns_UNICEF

(RO) Raport de analiză a mecanismelor de urmărire a imunizării copiilor la nivelul DSPJ din 11 județe

(RO) Analiza politici publice nationale si locale_aprilie 2022

Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite, cunoscut sub acronimul său popular UNICEF, oferă asistență umanitară și pentru dezvoltarea copiilor și mamelor lor în țările în curs de dezvoltare. Agenție fondată prin voluntariat, UNICEF își desfășoară activitatea pe baza fondurilor guvernamentale și a donațiilor private. UNICEF a primit în 1965 Premiul Nobel pentru Pace iar din 1992 are o reprezentanță și în România. Activitatea sa se concentrează în principal pe cinci priorități de bază: Educația fetelor, Plus de imunizare, Protecția copilului, HIV/SIDA și Copilărie pentru copii.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991