Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (http://www.theglobalfund.org/) – Fondul Global, reprezintă un organism financiar internațional, a cărui activitate se bazează pe un parteneriat strategic între instituțiile guvernamentale, reprezentanții societății civile, sectorul privat și comunitățile afectate de cele trei maladii cu impact major asupra stării de sănătate a populației.

Granturile acordate de Fondul Global țărilor aplicante vin în completarea și susținerea deficitului național în ceea ce privește sumele alocate programelor de prevenire și control al celor trei epidemii. Finanțarea se realizează după selecția și aprobarea aplicațiilor pe care fiecare țara afectată în parte le înaintează Fondului Global prin Comitetul Național de Coordonare a Programelor Finanțate de Fondul Global.

În cursul lunii iunie 2006, consecutiv aprobării aplicației pe care România a înaintat-o Fondului Global, pentru Runda a 6-a de finanțare, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) a fost desemnată, de către CNC-FG România (www.ccmromania-gfatm.com), ca Primitor Principal pentru două granturi, HIV/SIDA și Tuberculoză.

Rolul Fundației RAA este acela de a asigura coordonarea activităților prevăzute prin Acordurile de Grant HIV/SIDA și TB, semnate cu Fondul Global, în vederea atingerii indicatorilor cheie și a îndeplinirii obiectivelor propuse.

Implementarea Programului HIV/SIDA, Runda a 6-a, va fi realizată în două faze distincte: Faza I (iulie 2007-iunie 2009) și Faza a II (iulie 2009-iunie 2010).

 Programul HIV/SIDA,”Către accesul universal la prevenirea și tratamentul HIV/SIDA, precum și la îngrijire și asistență socială pentru persoanele vulnerabile și populațiile defavorizate”, are drept obiectiv principal menținerea incidenței infecției cu HIV/SIDA la nivelul scăzut înregistrat în 2005.

Acest deziderat urmează a fi realizat prin intermediul unor intervenții eficace, orientate către grupurile vulnerabile și către tinerii care trăiesc cu infecție HIV/SIDA. Prin intermediul acestor activități se va asigura accesul categoriilor de populație sărace și vulnerabile la servicii de prevenire și tratament și la asigurarea unei combinații adecvate de servicii și susținere a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, în vederea evitării unui al doilea val epidemic în România.

Obiectivele Programului HIV/SIDA:

 1. Extinderea acțiunilor de prevenire, orientate către grupurile vulnerabile și îmbunătățirea serviciilor care pot reduce vulnerabilitatea acestor persoane față de infecția HIV/SIDA. Aceste intervenții contribuie la adaptarea și implementarea politicilor și strategiilor naționale HIV/SIDA la nivel național și local, în comunitățile cele mai afectate;
 2. Diversificarea gamei de servicii destinate tinerilor care trăiesc cu infecție HIV. Serviciile se vor axa pe conceptul modern de prevenție pozitivă, incluzând programe de dezvoltare a aptitudinilor pentru viață, educație, consiliere și instruire vocațională, facilitarea accesului la locuri de muncă, servicii de planning familial, sănătatea reproducerii și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la copil, prevenirea consumului de droguri și a riscurilor asociate acestuia;
 3. Implementarea eficientă și eficace a Grantului, prin oferirea de asistență tehnică, coordonarea eforturilor de evaluare și monitorizare, dezvoltarea și implementarea unei strategii de comunicare cu creșterea vizibilității activităților programului, coordonarea eforturilor naționale de lobby și advocacy, pentru asigurarea sustenabilității activităților și continuitatea serviciilor după finalizarea finanțării Fondului Global.

În vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor-cheie prevăzuți de Acordul de Grant HIV/SIDA semnat cu Fondul Global, Fundația RAA coordonează activitățile și intervențiile realizate de 27 de sub-recipienți, atât reprezentanți ai societății civile cât și instituții guvernamentale.

Grupuri țintă:

 • Consumatori de droguri injectabile (CDI);
 • Persoane care practică sexul comercial (CSW);
 • Barbați care au relații sexuale cu barbăți (MSM);
 • Persoane de etnie rromă;
 • Persoane private de libertate (deținuți);
 • Tineri și copii ai străzii;
 • Tineri care trăiesc cu infecție HIV.

Activitățile Programului HIV/SIDA:

 • Activități de teren (outreach) în comunitățile afectate sau vulnerabile, pentru schimbarea comportamentului cu risc de infectare în rândul consumatorilor de droguri injectabile, persoanelor care practică sexul comercial, bărbaților care au relații sexuale cu bărbați, persoanelor private de libertate (deținuți), persoanelor de etnie rromă, tinerilor și copiilor străzii, etc. Activitățile și serviciile includ distribuția de prezervative, echipamente sterile de injectare, materiale IEC, formarea educatorilor între egali, consiliere socială și psihologică, referirea către servicii de conisliere și testare și servicii de asistență medico-socială;
 • Servicii de consiliere și testare voluntară pentru grupurile vulnerabile;
 • Sesiuni IEC pentru persoanele vulnerabile aflate în arestul poliției;
 • Monitorizarea implementării standardelor de reducere a riscului și a tratamentului privind consumul de droguri, în centre de asistență și tratament pentru consumatorii de droguri;
 • Activități de lobby și advocacy la nivel național, în vederea creșterii calității și a ariei de acoperire a serviciilor, îmbunătățirea politicilor în dmeniu, diversificarea serviciilor, îmbunătățirea politicilor privind cadrul legislativ și de sănătate, referitoare la HIV/SIDA;
 • Susținerea, pentru continuarea educației, integrare socială și profesională, a tinerilor care trăiesc cu infecție HIV/SIDA, incluzând educația pentru viață și dezvoltarea abilităților pentru viață independentă, planning familial, instruire vocațională, burse de studiu, etc;
 • Instruirea furnizorilor de servicii în vederea asigurării asistenței multidisicplinare a tinerilor care trăiesc cu infecție HIV/SIDA;
 • Consolidarea intervențiilor orientate și destinate tinerilor seropozitivi.

Activitățile programului se vor concentra și asupra culegerii cu regularitate a datelor privitoare la comportamentul și monitorizarea populațiilor vulnerabile, cum ar fi consumatorii de droguri, persoanele care practică sexul comercial și bărbații care au relații sexuale cu alți bărbați. În acest sens, grantul va permite construirea capacității de evaluare și monitorizare, informațiile obținute urmând a fi folosite la susținerea elaborării și evaluării impactului intervențiilor și serviciilor de prevenire din țară.

O mare parte dintre proiectele și activitățile realizate în România cu finanțarea Fondului Global prin Fundația RAA reprezintă modele de succes pentru regiunea Europei de Est și Asia Centrală, prin programele destinate unor grupuri vulnerabile, greu de atins, inițiate și dezvoltate de către organizațiile neguvernamentale.

Parteneriatul real între instituțiile guvernamentale și reprezentanții societății civile joacă un rol esențial în asigurarea succesului intervențiilor dedicate controlului HIV/SIDA.

Pentru mai multe informații legate de implementarea în România a Programului HIV/SIDA finanțat de Fondul Global, Runda a 6-a, prin Fundația RAA, puteți accesa www.fondulglobal.ro !

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.