Programul a apărut pe fondul situației alarmante a bolnavilor de tuberculoză (TB) din România și a familiilor lor.

În țara noastră, boala ucide anual 1.200 de persoane și atinge alte 15.000, în majoritate din rândul populației tinere și active. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de cazuri de tuberculoză, care însă primesc diagnosticul târziu, nu beneficiază de tratament complet și de calitate și nici de măsuri de protecție socială și de reinserție pe piața muncii. În același timp, milioane de oameni sănătoși sunt expuși la boală și riscă să o dezvolte, fără a ști dacă și cum ar putea să prevină acest lucru.

România este o țară nepregătită să se ocupe corect de bolnavii ei de tuberculoză, iar românii sunt, fără să o știe, complet neinformați cu privire la afecțiune, pe cât de expuși sunt la ea, în fiecare zi.

“Programul dedicat reintegrării profesionale și sociale a persoanelor afectate de Tuberculoză” își propune să înființeze servicii speciale de asistență psiho-socială, consiliere și orientare profesională pentru persoanele afectate de TB, oferind astfel modele de bună practică, dar, în egală masură, să informeze corect publicul general, cu privire la tuberculoză și să diminueze gradul de discriminare și stigmă contra persoanelor cu TB, prin intermediul unei campanii naționale.

Obiectivul general al proiectului: facilitarea accesului la ocupare, al persoanelor afectate de tuberculoză, aflate în situație de risc socio-economic, prin acces la formare și integrare/reintegrare profesională și orientare  în vederea identificării unor oferte individualizate de muncă și servicii de consiliere, sprijin social și psihologic.

Obiective specifice:

  1. Crearea, în premieră în România, a unui model de bună-practică de servicii de asistență multidisciplinară integrată (medico-socio-psihologică) pentru pacienții cu TB, în vederea unei abordări holistice și timpurii a nevoilor de integrare socială și profesională a acestor persoane;
  2. Facilitarea accesului la integrare profesională a persoanelor afectate de TB, prin consiliere psiho-socială, suport social acordat lor și dependenților și acces gratuit la cursuri de calificare/recalificare;
  3. Organizarea unei campanii naționale de conștientizare în rândul populației generale a riscurilor îmbolnăvirii de TB și de reducere a stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB.

Principalele activități:

  • Organizarea de servicii de asistență multidisciplinară în 4 regiuni ale țării.
  • Efectuarea a 1000 de anchete sociale pentru persoanele afectate de TB și realizarea a 1000 de planuri de intervenție individualizate.
  • Acordarea de consiliere psiho-socială în cadrul serviciilor de asistență multidisciplinară, pentru 1000 de persoane afectate.
  • Acordarea de sprijin financiar pe perioada tratamentului, pentru 1000 de pacienți și membri ai familiilor lor.
  • Furnizarea de consiliere/orientare privind accesul pe piața muncii pentru 500 de persoane  afectate de TB și, respectiv, de instruire/cursuri de calificare/recalificare pentru 150 de persoane afectate, inclusiv acordarea de subvenții pe toată perioada participării la cursuri.
  • Desfășurarea unei campanii naționale de informare a populației generale, cu privire la riscul îmbolnăvirii de TB, precum și de reducere a stigmei și discriminării persoanelor cu tuberculoză.

website proiect: http://reintegrare-tb.ro

© Romanian Angel Appeal | Since 1991