Programul de Prevenire a Transmiterii Infecției cu HIV de la Mamă la Copil (PMTCT) a fost lansat în Octombrie 2004 și finalizat în Decembrie 2008, fiind în cea mai mare măsură integrat în sistemul național de sănătate publică.

Partener: Ministerul Sănătății prin Autoritățile de Sănătate Publică Județene (ASPJ) din 16 județe: Suceava, Bacău, Galați, Brăila, Constanța, Dâmbovița, Prahova, Olt, Dolj, Timiș, Sibiu, Cluj, Bihor, Caraș-Severin, Brașov, Hunedoara și București.

Obiectivele programului pot fi sumarizate astfel:

1. Reducerea ratei de transmitere a infecției cu HIV de la mamă la copil;

2. Creșterea competențelor rețelelor de profesioniști din domeniul medical în asistarea gravidelor seropozitive și a nou-născuților lor;

3. Asigurarea accesului egal și nediscriminatoriu al gravidelor seropozitive și al nou-născuților lor la îngrijiri medicale și suport de calitate.

Programul de prevenire a transmiterii HIV de la mamă la copil s-a desfășurat în strânsă legătură și în complementaritate cu programul destinat consilierii și testării voluntare a populației generale (VCT).

În acest scop, în anul 2004, în urma vizitelor de evaluare efectuate de către echipa de coordonare RAA au fost selectate 17 locații de intervenție (16 județe și municipiul București). Selectarea acestor locații de implementare a fost realizată în colaborare cu specialiștii Direcției de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății și ai Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș”. La baza selectării locațiilor de implementare ale proiectului au stat criterii legate de resursele materiale și umane existente la nivel local, disponibilitatea autorităților medicale locale de a atribui aceste resurse proiectului PMTCT, precum și existența premizelor de asigurarea sustenabilității proiectului la aceleași standarde calitative că cele specificate în Metodologia de proiect.

Odată cu selectarea locațiilor de implementare a proiectului, Fundația RAA a înființat în cadrul ASPJ partenere, în imediata vecinătate a laboratoarelor de serologie HIV, 18 Centre de Consiliere și Testare Voluntară (CCTV), pentru care au fost recrutați și formați 35 de asistenți medicali consilieri HIV/SIDA.

Echipele de consilieri HIV/SIDA din cadrul celor 18 CCTV au beneficiat de o formare inițială în noțiuni generale de consiliere pentru testarea HIV, consiliere pentru testarea HIV cu test rapid, consiliere de grup și pentru evaluarea riscului. Sesiunii inițiale de formare, în regim rezidențial și online, li s-a adăugat câte o sesiune anuală (2005, 2006 și 2007), destinată deprinderii unor abilități de consiliere pentru persoanele care aparțin unor grupuri vulnerabile și tehnici de consiliere de grup.

În urma solicitării Fundației RAA, 17 coordonatori locali au fost desemnați din partea ASPJ, că parteneri locali de implementare ai programului.

Cu finanțarea Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TB și Malariei (Fondul Global), CCTV au fost dotate și echipate complet, inclusiv cu autoturism care să permită desfășurarea în cele mai bune condiții a activităților de outreach din mediul rural sau din localitățile aflate la mare distanță față de orașul reședință de județ. În acest fel, serviciile de consiliere și testare HIV voluntară au fost „aduse către beneficiar” asigurând astfel accesul la testare HIV însoțită de consiliere și pentru comunitățile izolate sau pentru persoanele cu resurse materiale și financiare reduse. Accesibilitatea universală a serviciilor a fost apreciată în mod deosebit de către toate gravidele incluse în proiect, precum și de către partenerii acestora.

În colaborare cu partenerii săi locali, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) a inițiat și desfășurat campanii de promovare a importanței consilierii și testării HIV a gravidei și partenerului acesteia, în colaborare cu departamentele de resort ale autorităților sanitare locale precum și cu alte ONG-uri locale.

Ținând seama de recomandările internaționale în domeniu, în toate cazurile a fost încurajată consilierea și testarea HIV a gravidelor încă din timpul primului trimestru de sarcină, astfel încât protocolul PMTCT să poată fi aplicat la timp și eficient, cea de a doua consiliere și testare HIV fiind recomandată în cel de-al treilea trimestru de sarcină. Totodată, a fost încurajată testarea HIV însoțită de consiliere a partenerului gravidei, în special atunci când pe parcursul sesiunii de consiliere a fost identificată apartenență la un grup cu risc crescut de infectare cu HIV.

Pentru gravidele internate în maternitate în timpul travaliului, care nu au fost testate HIV anterior sau nu pot face dovada testării, RAA a pus la dispoziție, prin intermediul echipelor locale de consilieri, teste rapide în 50 de maternități partenere în program.

Stabilirea rapidă a statusului HIV al gravidei a permis intervenția eficientă prin aplicarea protocolului specific PMTCT. De asemenea, prin intermediul CCTV, am pus la dispoziția maternităților partenere echipamente complete de protecție pentru operația cezariană și pentru întreruperea sarcinii.

De aplicarea corectă și la timp a protocolului PMTCT, inclusiv utilizarea echipamentelor de protecție, au beneficiat atât gravidele depistate seropozitive prin actualul program, cât și cazurile vechi cunoscute că seropozitive și aflate în evidența și tratamentul serviciilor de boli infecțioase, care au rămas însărcinate.

Odată cu implementarea programului PMTCT, am reușit să introducem ca model de bună practică constituirea la nivelul fiecărei locații de implementare (județ) a unui grup local de intervenție multidisciplinară, din care fac parte specialiști din diferite domenii (medic de familie, infecționist, obstetrician, specialist în planning familial, epidemiolog, psiholog, asistent social, consilier). În acest mod am creat premizele asigurării accesului gravidei seropozitive și a nou-născutului acesteia la îngrijiri medicale de calitate, precum și o abordare integrată și multidisciplinară, a fiecărui caz de gravidă seropozitivă și a copilului acesteia.

În scopul implementării în cele mai bune condiții a programului, echipa de coordonare RAA a realizat o Metodologie a programului PMTCT în concordanță cu recomandările internaționale și cu prevederile Strategiei Naționale HIV/SIDA 2004-2007 în domeniul prevenirii transmiterii verticale a infecției cu HIV.

Metodologia definitivată în 2004 a suferit completări și actualizări ulterioare (2005  2006). La revizuirea metodologiei au contribuit atât sugestiile și recomandările partenerilor locali, cât și   concluziile și observațiile evaluatorului extern al programului, dr. Katinka de Vries-expert OMS, UNAIDS   .

Forma sa finală fost de către Ministerul Sănătății (46165/12.10.2006), Institutul  de Boli Infecțioase „Prof. Dr.  Bals” (144/2.10.2006)  constituie un instrument de lucru deosebit de util pentru cei care doresc să implementeze și să dezvolte un program PMTCT.

În vederea îmbunătățirii continue a calității serviciilor de consiliere oferite de CCT, RAA a realizat și definitivat un pachet de instrumente de Monitorizare și Evaluare (M&E) pentru asigurarea calității. Aceste instrumente au fost avizate și sunt aplicate de către partenerii locali de implementare (ASPJ), sub supervizarea coordonatorilor zonali RAA.

În perioada octombrie 2004-decembrie 2008 au fost consiliate în vederea testării HIV un număr de peste 120.000 gravide, un procent semnificativ dintre acestea fiind reprezentat de femei care domiciliază în mediul rural. Cazurile noi de gravide diagnosticate cu infecție HIV prin program au beneficiat de îndrumare către serviciile medicale și de suport specializate.

Pentru asigurarea sustenabilității programului PMTCT, ca urmare a indicațiilor Ministerului Sănătății, la începutul lunii martie 2006 au fost preluate 17 CCTV de către ASPJ (servicii, personal și dotare specifică prin donație), iar în cursul anului 2008 și cel de-al 18-lea CCTV a fost preluat de către Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului (IOMC), Compartimentul Obstetrică-Ginecologie Polizu, București.

Procesul de integrare a rețelei de CCTV în structurile administrative și financiare ale autorităților sanitare locale a reprezentat un drum lung și anevoios.

Eforturile depuse de către echipa RAA, care a reușit să se mobilizeze exemplar, precum și rezultatele deosebite obținute în implementarea acestui proiect reprezintă premizele unei continuării a activităților la aceiași parametrii calitativi.

Pentru acest lucru este necesară însă colaborarea efectivă și eficientă dintre sectorul guvernamental și cel nonguvernamental, precum și implicarea factorilor politici responsabili de sănătatea femeii și copilului precum și de sănătatea publică.

Respectarea standardelor și normelor europene în vigoare precum și alinierea serviciilor oferite gravidei și copilului sau la modelele de intervenție recomandate pe plan internațional constituie un deziderat la atingerea căruia concură factori de ordin medical, economic, social și politic.

Informații suplimentare legate de Programul PMTCT puteți obține consultând Raportul de Proiect.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.