Programul de Extindere a Capacității de Consiliere și Testare Voluntară (VCT) a fost lansat în Octombrie 2004 și finalizat în Decembrie 2008, fiind, alături de alte programe ale Fundației RAA, integrat în cea mai mare parte în cadrul sistemului de sănătate publică.

Finanțator: Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (Fondul Global), Runda a 2-a.

Partener: Ministerul Sănătății prin Autoritățile Județene de Sănătate Publică (ASPJ) din Suceava, Bacău, Constanța, Galați, Brăila, Prahova, Dâmbovița, Sibiu, Brașov, Olt, Dolj, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Bihor, Cluj și București.

Obiectivele programului au fost structurate pe trei paliere de intervenție:
– scăderea incidenței infecției cu HIV în rândul populației generale, îndeosebi în rândul tinerilor;
– creșterea competențelor personalului medical în prevenirea transmiterii, diagnosticarea și monitorizarea infecției cu HIV;

– creșterea accesului persoanelor vulnerabile și a celor aparținând unor grupe cu risc crescut la serviciile asigurate de către centrele de consiliere și testare voluntară.

Programul s-a derulat în strânsă legătură și complementaritate cu Programul de Prevenire a Transmiterii Infecției cu HIV de la Mamă la Copil (PMTCT). În cadrul acestor două programe echipele de coordonare PMTCT/VCT au evaluat locațiile de implementare și le-au selectat pe cele care îndeplineau condițiile de eligibilitate, în acestea urmând a fi înființate Centrele de Consiliere și Testare Voluntară (CCTV).

În cursul anului 2004 echipa RAA a realizat și definitivat o Metodologie de lucru VCT, în concordanță cu prevederile și obiectivele Strategiei Naționale HIV/SIDA 2004-2007 și cu recomandările internaționale în domeniu. Ulterior, această metodologie a fost actualizată și completată în 2006, o atenție specială fiind acordată consilierii pentru testarea HIV a persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile, așa cum au fost ele definite în Strategia Națională HIV/SIDA.

În perioada octombrie 2004-august 2005 au fost înființate 18 Centre de Consiliere și Testare Voluntară (CCTV) în 16 județe și municipiul București.

Centrele au fost dotate de către RAA cu echipamente de birotică, mobilier, consumabile sanitare și de papetărie, inclusiv autoturisme pentru activitățile de outreach din mediul rural sau din localitățile izolate.

A fost definitivată și instalată o bază de date care să permită centralizarea și prelucrarea datelor statistice conform normelor internaționale, această bază de date permițând totodată și acumularea în vederea interpretării unei cantități semnificative de informații legate de incidența factorilor de risc și a comportamentelor cu risc crescut de infectare HIV/SIDA.

Odată instalată, baza de date realizată de Fundația RAA a fost donată fiecărui partener, la sfârșitul proiectului, permițând colectarea și interpretarea unei cantități importante de date legate de comportamentul la risc, asocierea factorilor de risc, trendurile de evoluție ale epidemiei cu HIV, etc. Utilizarea bazei de date RAA va permite ulterior realizarea unor studii de incidență/prevalență și a unor studii comportamentale deosebit de utile pentru supravegherea epidemiologică la nivel local și național a epidemiei cu HIV.

Activitatea rețelei de CCTV a fost deservită de 35 de asistenți medicali consilieri HIV/SIDA. Au fost selectați pentru a ocupa aceste posturi persoane cu pregătire de asistenți medicali, care să poată asigura atât consilierea pentru testarea HIV cât și prelevarea și transportul probelor de sânge conform normelor epidemiologice în vigoare.

Implementarea la nivel local a programelor PMTCT/VCT a fost supervizată la nivelul locațiilor de implementare de către 17 coordonatori locali, desemnați de conducerile autorităților sanitare județene.

Echipa de coordonare RAA a organizat și realizat cu echipele locale (consilieri și coordonatori locali) sesiuni inițiale de formare rezidențială și online pentru însușirea unor cunoștințe generale despre consilierea centrată pe caz, evaluarea riscului și realizarea unui plan de reducere a comportamentului cu risc crescut de infectare cu HIV. Ulterior au fost organizate și sesiuni anuale (2005,2006 și 2007) de instruire (follow up) destinate însușirii unor tehnici de consiliere de grup și consiliere pentru persoanele care aparțin unor grupuri la risc ( persoane care practică sexul comercial, utilizatori de droguri injectabile, tineri, copiii străzii, etc).

Prin parteneriatul dintre RAA și Ministerul Sănătății Publice a fost asigurată gratuitatea a două testări HIV /an /persoană din populația generală, această facilitate constituind o puternică motivație pentru accesarea serviciilor de consiliere și testare HIV.

Echipa de coordonare RAA a acordat o importanță deosebită activităților IEC (Informare, Educare, Comunicare). În acest sens au fost realizate și distribuite 2.100.000 pliante, 67.000 de broșuri pentru adolescenți, 65.000 broșuri pentru adulți, 16.000 de postere, 2.800 de pachete promoționale.

Sloganul campaniilor de promovare a fost:”HIV nu se vede, dar există. Testează-te!”.

Conținutul și forma de prezentare a acestor materiale informative a fost adaptată grupului țintă căruia i-au fost destinate.

În organizarea și desfășurarea activităților de promovare a beneficiilor accesării CCTV o contribuție semnificativă l-au avut și partenerii și colaboratorii locali ai RAA.

Desfășurarea în cele mai bune condiții a acestor activități de promovare a fost consecința stabilirii unor parteneriate locale cu Departamentele de Promovarea Sănătății din Autoritățile de Sănătate Publică Județene, Igiena Școlară, Inspectoratele Școlare Județene, Centrele Județene de Asistentă Psiho-Pedagogică, Direcțiile Generale Județene de Asistentă Socială și Protecția Copilului, Rectoratele Universitare, Primăriile și Consiliile Locale și Județene, Asociațiile Studențești, Centrele de Planificare Familială, ONG și asociații locale active în domeniul HIV/SIDA.

Programul VCT implementat de RAA a introdus în practica curentă conceptul consilierii pre și post testare precum și al consimțământului scris al persoanei consiliate în vederea testării HIV.

Pentru prima oară, în multe județe, clienții CCTV au avut posibilitatea să obțină informații corecte și complete despre infecția cu HIV, modalități de transmitere și de prevenire, evaluare personalizată a factorilor de risc și plan adaptat de reducere a frecvenței comportamentului cu risc crescut de infectare cu HIV.

În intervalul octombrie 2004-decembrie 2008, peste 40.000 de persoane din populația generală au fost consiliate și testate în Centrele de Consilire și Testare Voluntară înființate de RAA. Peste 80% dintre persoanele consiliate pre-testare au beneficiat și de consiliere post-testare. Persoanele testate care au fost diagnosticate cu infecție HIV au fost referite către serviciile de asistență medicală și suport psiho-social înființate de RAA (rețeaua Secțiilor de zi).

Un alt concept inovator al programului VCT l-a constituit, ca și în cazul programului PMTCT, asistența multidisciplinară asigurată de către grupurile de intervenție locale. Din componența acestor grupuri de intervenție fac parte medici de diferite specialități (medic de familie, infecționist, medic specialist planning familial, specialist OG, dermato-venerolog, epidemiolog) precum și asistenți sociali și psihologi.

Rețeaua Secțiilor de Zi „Floarea Soarelui” a asigurat asistență medicală și suportul specializat psiho-social al persoanelor depistate cu infecție HIV și al familiilor acestora. În cea mai mare parte, cazurile diagnosticate prin CCTV au fost preluate de către echipele Secțiilor de Zi.

RAA a creat astfel premizele asigurării accesului egal și nediscriminatoriu al persoanelor seropozitive la servicii medicale și de suport de calitate.

În scopul perfecționării continue și asigurării celor mai favorabile premise de implementare a programului, RAA a solicitat o evaluare externă pentru programele PMTCT și VCT.

În raportul întocmit la sfârșitul vizitei sale, evaluatorul extern, dr.Katinka de Vries, a evidențiat rezultatele obținute de către RAA și a recomandat replicarea modelului în toate județele din România dar și în regiune.

De experiența și expertiza RAA în implementarea unui program de consiliere și testare voluntară au beneficiat și alte țări din regiune: Rep. Moldova, Ucraina, Serbia, modelele de intervenție dezvoltate de RAA fiind deosebit de apreciate.

O preocupare constantă a RAA a fost aceea ce a asigurat calitatea serviciilor oferite de către CCT. În acest sens echipa RAA a realizat un pachet de instrumente de M&E pentru asigurarea calității (fișe de evaluare a abilităților consilierului, fișe de evaluare a sesiunilor de consiliere pre-test, post-test pentru rezultat pozitiv, pentru rezultat negativ, chestionare de evaluare a gradului de satisfacție al clientului).

Instrumentele pentru asigurarea calității au fost avizate de către partenerii locali (Autoritățile de Sănătate Publică Județene) și implementarea lor a început în cursul trimestrului 3 al anului 2006.

Semnificative au fost și aprecierile de care s-au bucurat serviciile de consiliere oferite în cadrul programului VCT:

Mi-a plăcut foarte mult consilierea…Cred că mulți s-ar hotărî să vina la centru, ar primi informații importante despre test, despre rezultat…Am fost uimit că m-au consiliat și când am fost să ridic rezultatul, dar nu mi-a fost teamă să discut cu consilierul…” (bărbat, 23 ani, client VCT, participant focus-group)

Consilierii au fost prietenoși, m-am simțit confortabil discutând cu ei…

[Serviciul VCT] e mult mai bun decât alte servicii! […] și am fost uimită că este gratuit” (femeie, 21 ani, client VCT, participant focus-group).

Este foarte important ca centrele de consiliere și testare RAA să continue să existe. Testarea este, în mod dovedit, o strategie esențială în prevenirea raspindirii infecțiilor HIV. Centrele RAA funcționează eficient, profesional, au personal instruit și dedicat. În același timp, fac parte dintre nu foarte numeroasele centre de acest gen care sînt pe deplin pregătite să ofere servicii de testare și consiliere grupurilor vulnerabile. În ceea ce privește categoria bărbaților care fac sex cu bărbați, personalul centrelor RAA este instruit și pregătit să ofere consiliere adecvată acestui grup și contribuie, astfel, în cel mai concret mod, la reducerea numărului de infectări noi. Acest lucru afectează în bine, la rîndul sau, starea de sănătate a populației generale. Cu costuri relativ mici, în comparație cu sumele și volumul de muncă și energie investit în aceste centre, ministerul poate continuă un proiect cu un impact major în prevenirea raspindirii virusului HIV. Sper din toată inima că acesta va fi cursul evenimentelor în viitor„. (T.K., membru ONG partener)

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.