Programul de Prevenire a Transmiterii Infectiei cu HIV de la Mama la Copil (PMTCT) a fost lansat in Octombrie 2004 si finalizat in Decembrie 2008, fiind in cea mai mare masura integrat in sistemul national de sanatate publica.

Partener: Ministerul Sanatatii prin Autoritatile de Sanatate Publica Judetene (ASPJ) din 16 judete: Suceava, Bacau, Galati, Braila, Constanta, Dambovita, Prahova, Olt, Dolj, Timis, Sibiu, Cluj, Bihor, Caras-Severin, Brasov, Hunedoara si Bucuresti.

Obiectivele programului pot fi sumarizate astfel:

– reducerea ratei de transmitere a infectiei cu HIV de la mama la copil;

– cresterea competentelor retelelor de profesionisti din domeniul medical in asistarea gravidelor seropozitive si a nou-nascutilor lor;

– asigurarea accesului egal si nediscriminatoriu al gravidelor seropozitive si al nou-nascutilor lor la ingrijiri medicale si suport de calitate.

Programul de prevenire a transmiterii HIV de la mama la copil s-a desfasurat in stransa legatura si in complementaritate cu programul destinat consilierii si testarii voluntare a populatiei generale (VCT).

In acest scop, in anul 2004, in urma vizitelor de evaluare efectuate de catre echipa de coordonare RAA au fost selectate 17 locatii de interventie (16 judete si municipiul Bucuresti). Selectarea acestor locatii de implementare a fost realizata in colaborare cu specialistii Directiei de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii si ai Institutului National de Boli Infectioase „Prof.dr. Matei Bals”. La baza selectarii locatiilor de implementare ale proiectului au stat criterii legate de resursele materiale si umane existente la nivel local, disponibilitatea autoritatilor medicale locale de a atribui aceste resurse proiectului PMTCT, precum si existenta premizelor de asigurarea sustenabilitatii proiectului la aceleasi standarde calitative ca cele specificate in Metodologia de proiect.

Odata cu selectarea locatiilor de implementare a proiectului, Fundatia RAA a infiintat in cadrul ASPJ partenere, in imediata vecinatate a laboratoarelor de serologie HIV, 18 Centre de Consiliere si Testare Voluntara (CCTV), pentru care au fost recrutati si formati 35 de asistenti medicali consilieri HIV/SIDA.

Echipele de consilieri HIV/SIDA din cadrul celor 18 CCTV au beneficiat de o formare initiala in notiuni generale de consiliere pentru testarea HIV, consiliere pentru testarea HIV cu test rapid, consiliere de grup si pentru evaluarea riscului. Sesiunii initiale de formare, in regim rezidential si online, li s-a adaugat cate o sesiune anuala (2005, 2006 si 2007), destinata deprinderii unor abilitati de consiliere pentru persoanele care apartin unor grupuri vulnerabile si tehnici de consiliere de grup.

In urma solicitarii Fundatiei RAA, 17 coordonatori locali au fost desemnati din partea ASPJ, ca parteneri locali de implementare ai programului.

Cu finantarea Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TB si Malariei (Fondul Global), CCTV au fost dotate si echipate complet, inclusiv cu autoturism care sa permita desfasurarea in cele mai bune conditii a activitatilor de outreach din mediul rural sau din localitatile aflate la mare distanta fata de orasul resedinta de judet. In acest fel, serviciile de consiliere si testare HIV voluntara au fost „aduse catre beneficiar” asigurand astfel accesul la testare HIV insotita de consiliere si pentru comunitatile izolate sau pentru persoanele cu resurse materiale si financiare reduse. Accesibilitatea universala a serviciilor a fost apreciata in mod deosebit de catre toate gravidele incluse in proiect precum si de catre partenerii acestora.

In colaborare cu partenerii sai locali, Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) a initiat si desfasurat campanii de promovare a importantei consilierii si testarii HIV a gravidei si partenerului acesteia, in colaborare cu departamentele de resort ale autoritatilor sanitare locale precum si cu alte ONG-uri locale.

Tinand seama de recomandarile internationale in domeniu, in toate cazurile a fost incurajata consilierea si testarea HIV a gravidelor inca din timpul primului trimestru de sarcina, astfel incat protocolul PMTCT sa poata fi aplicat la timp si eficient, cea de a doua consiliere si testare HIV fiind recomandata in cel de-al treilea trimestru de sarcina. Totodata, a fost incurajata testarea HIV insotita de consiliere a partenerului gravidei, in special atunci cand pe parcursul sesiunii de consiliere a fost identificata apartenenta la un grup cu risc crescut de infectare cu HIV.

Pentru gravidele internate in maternitate in timpul travaliului, care nu au fost testate HIV anterior sau nu pot face dovada testarii, RAA a pus la dispozitie, prin intermediul echipelor locale de consilieri, teste rapide in 50 de maternitati partenere in program.

Stabilirea rapida a statusului HIV al gravidei a permis interventia eficienta prin aplicarea protocolului specific PMTCT. De asemenea, prin intermediul CCTV, am pus la dispozitia maternitatilor partenere echipamente complete de protectie pentru operatia cezariana si pentru intreruperea sarcinii.

De aplicarea corecta si la timp a protocolului PMTCT, inclusiv utilizarea echipamentelor de protectie, au beneficiat atat gravidele depistate seropozitive prin actualul program, cat si cazurile vechi cunoscute ca seropozitive si aflate in evidenta si tratamentul serviciilor de boli infectioase, care au ramas insarcinate.

Odata cu implementarea programului PMTCT, am reusit sa introducem ca model de buna practica constituirea la nivelul fiecarei locatii de implementare (judet) a unui grup local de interventie multidisciplinara, din care fac parte specialisti din diferite domenii (medic de familie, infectionist, obstetrician, specialist in planning familial, epidemiolog, psiholog, asistent social, consilier). In acest mod am creat premizele asigurarii accesului gravidei seropozitive si a nou-nascutului acesteia la ingrijiri medicale de calitate, precum si o abordare integrata si multidisciplinara, a fiecarui caz de gravida seropozitiva si a copilului acesteia.

In scopul implementarii in cele mai bune conditii a programului, echipa de coordonare RAA a realizat o Metodologie a programului PMTCT in concordanta cu recomandarile internationale si cu prevederile Strategiei Nationale HIV/SIDA 2004-2007 in domeniul prevenirii transmiterii verticale a infectiei cu HIV.

Metodologia definitivata in 2004 a suferit completari si actualizari ulterioare (2005 si 2006). La revizuirea metodologiei au contribuit atat sugestiile si recomandarile partenerilor locali, cat si concluziile si observatiile evaluatorului extern al programului, dr. Katinka de Vries – expert OMS, UNAIDS si Banca Mondiala.

Forma sa finala a fost avizata de catre Ministerul Sanatatii (46165/12.10.2006), Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” (144/2.10.2006) si constituie un instrument de lucru deosebit de util pentru cei care doresc sa implementeze si sa dezvolte un program PMTCT.

In vederea imbunatatirii continue a calitatii serviciilor de consiliere oferite de CCT, RAA a realizat si definitivat un pachet de instrumente de Monitorizare si Evaluare (M&E) pentru asigurarea calitatii. Aceste instrumente au fost avizate si sunt aplicate de catre partenerii locali de implementare (ASPJ), sub supervizarea coordonatorilor zonali RAA.

In perioada octombrie 2004 – decembrie 2008 au fost consiliate in vederea testarii HIV un numar de peste 120.000 gravide, un procent semnificativ dintre acestea fiind reprezentat de femei care domiciliaza in mediul rural. Cazurile noi de gravide diagnosticate cu infectie HIV prin program au beneficiat de indrumare catre serviciile medicale si de suport specializate.

Pentru asigurarea sustenabilitatii programului PMTCT, ca urmare a indicatiilor Ministerului Sanatatii, la inceputul lunii martie 2006 au fost preluate 17 CCTV de catre ASPJ (servicii, personal si dotare specifica prin donatie), iar in cursul anului 2008 si cel de-al 18-lea CCTV a fost preluat de catre Institutul de Ocrotire a Mamei si Copilului (IOMC), Compartimentul Obstetrica-Ginecologie Polizu, Bucuresti.

Procesul de integrare a retelei de CCTV in structurile administrative si financiare ale autoritatilor sanitare locale a reprezentat un drum lung si anevoios.

Eforturile depuse de catre echipa RAA, care a reusit sa se mobilizeze exemplar, precum si rezultatele deosebite obtinute in implementarea acestui proiect reprezinta premizele unei continuarii a activitatilor la aceiasi parametrii calitativi.

Pentru acest lucru este necesara insa colaborarea efectiva si eficienta dintre sectorul guvernamental si cel nonguvernamental, precum si implicarea factorilor politici responsabili de sanatatea femeii si copilului precum si de sanatatea publica.

Respectarea standardelor si normelor europene in vigoare precum si alinierea serviciilor oferite gravidei si copilului sau la modelele de interventie recomandate pe plan international constituie un deziderat la atingerea caruia concura factori de ordin medical, economic, social si politic.

Informatii suplimentare legate de Programul PMTCT puteti obtine consultand Raportul de Proiect.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.