Programul de Prevenire a Transmiterii HIV de la Mamă la Copil-intervenție la nivelul comunităților rurale, s-a desfășurat în perioada 2004-2005, având ca scop realizarea unor activități eficiente de educație și prevenirea HIV/SIDA în 12 comunități rurale, cu participarea rețelelor locale de medicină de familie.

Prin intermediul acestui program, medicii de familie din cele 12 comunități rurale au beneficiat de instruire și au putut redacta aplicații pentru mici granturi (în consumabile sanitare pentru cabinet). Totodată, au fost încurajai și susținuți să implementeze la nivelul comunităților rurale unde își desfășoară activitatea programe de educație și prevenire a HIV în rândul populației locale de vârstă adultă și în special, al femeilor gravide.

Principiul care a stat la baza realizării acestui program a fost acela al creșterii capacității fiecărei comunități rurale de a identifica particularitățile și problemele locale și de a găsi soluții adecvate pentru rezolvarea acestora, problema centrală fiind cea a prevenirii prin mijloace specifice și adecvate a infecției cu HIV.

Parteneri:

– Ministerul Sănătății – Directia Generală de Sănătate Publică

– Comisia Națională de Luptă Anti-SIDA;

– Direcțiile Județene de Sănătate Publică ale județelor Dolj, Prahova și Giurgiu.

Programul a beneficiat de finanțare din partea Băncii Mondiale – development Marketplace 2003.

Obiectivele programului:

  1. asigurarea suportului necesar medicilor de familie pentru a implementa la nivel local programe de prevenire a infecției cu HIV și de educație pentru sănătate;
  2. informarea a peste 6.000 de femei din comunitățile rurale implicate în program despre prevenirea transmiterii infecției cu HIV și a altor boli cu transmitere sexuală;
  3. evaluarea adecvată a factorilor de risc existenți la nivelul comunității rurale și realizarea unui plan adaptat de reducere a acestor factori de risc.

Beneficiari:

– peste 6.000 de femei de vârstă fertilă din cele 12 comunități rurale, care au primit informații legate de prevenirea transmiterii infecției cu HIV. Gravidele și femeile la care au fost identificați factori de risc asociați transmiterii HIV vor putea efectua gratuit testul HIV;

– 24 de profesioniști din domeniul medical (medici de familie și asistente medicale) care au beneficiat de asistență, instruire și consultanță pe toata durata programului din partea unor experți în implementarea programelor de educație pentru sănătate. 12 cabinete medicale din comunitățile rurale au fost dotate cu consumabile sanitare;

– peste 10.000 de medici generaliști și de familie din țară care au primit CD-uri și broșuri conținând studii de caz ce surprind experiențele celor 12 comunități în materie de inițiere, planificare și derulare a unui program de educație pentru sănătate și care promovează un model de intervenție ce poate fi replicat și dezvoltat și la nivelul altor comunități rurale.

Activitățile programului:

– elaborarea unei Metodologii de lucru și a instrumentelor sale;

– evaluarea și selectarea comunităților rurale care au fost incluse în program;

– contactarea autorităților și a partenerilor locali de implementare;

– organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul medical din cele 12 comunități rurale;

– elaborarea, tipărirea și distribuția materialelor informative pentru femeile gravide;

– dotarea cabinetelor medicale cu consumabile sanitare;

– implementarea programului și asigurarea de asistență tehnică și consultanță pe toată durata implementării din partea echipei de proiect;

– realizarea studiilor de caz și diseminarea acestora în rândul rețelei de medici de familie la nivel național.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.