Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei (www.theglobalfund.org)– Fondul Global, reprezinta un organism financiar international, a carui activitate se bazeaza pe un parteneriat strategic intre institutiile guvernamentale, reprezentantii societatii civile, sectorul privat si comunitatile afectate de cele trei maladii cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei.

Granturile acordate de Fondul Global tarilor aplicante vin in completarea si sustinerea deficitului national in ceea ce priveste sumele alocate programelor de prevenire si control al celor trei epidemii. Finantarea se realizeaza dupa selectia si aprobarea aplicatiilor pe care fiecare tara afectata in parte le inainteaza Fondului Global prin Comitetul National de Coordonare a Programelor Finantate de Fondul Global.

In cursul lunii iunie 2006, consecutiv aprobarii aplicatiei pe care Romania a inaintat-o Fondului Global, pentru Runda a 6-a de finantare, Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) a fost desemnata, de catre CNC-FG Romania (www.ccmromania-gfatm.com), ca Primitor Principal pentru doua granturi, HIV/SIDA si Tuberculoza.

Rolul Fundatiei RAA este acela de a asigura coordonarea activitatilor prevazute prin Acordurile de Grant HIV/SIDA si TB, semnate cu Fondul Global, in vederea atingerii indicatorilor cheie si a indeplinirii obiectivelor propuse.

Implementarea Programului HIV/SIDA, Runda a 6-a, va fi realizata in doua faze distincte: faza I (iulie 2007-iunie 2009) si Faza a II (iulie 2009-iunie 2010).

Programul HIV/SIDA, Catre accesul universal la prevenirea si tratamentul HIV/SIDA, precum si la ingrijire si asistenta sociala pentru persoanele vulnerabile si populatiile defavorizate”, are drept obiectiv principal mentinerea incidentei infectiei cu HIV/SIDA la nivelul scazut inregistrat in 2005.

Acest deziderat urmeaza a fi realizat prin intermediul unor interventii eficace, orientate catre grupurile vulnerabile si catre tinerii care traiesc cu infectie HIV/SIDA. Prin intermediul acestor activitati se va asigura accesul categoriilor de populatie sarace si vulnerabile la servicii de prevenire si tratament si la asigurarea unei combinatii adecvate de servicii si sustinere a persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA, in vederea evitarii unui al doilea val epidemic in Romania.

Obiectivele Programului HIV/SIDA:

 1. Extinderea actiunilor de prevenire, orientate catre grupurile vulnerabile si imbunatatirea serviciilor care pot reduce vulnerabilitatea acestor persoane fata de infectia HIV/SIDA. Aceste interventii contribuie la adaptarea si implementarea politicilor si strategiilor nationale HIV/SIDA la nivel national si local, in comunitatile cele mai afectate;
 2. Diversificarea gamei de servicii destinate tinerilor care traiesc cu infectie HIV. Serviciile se vor axa pe conceptul modern de preventie pozitiva, incluzand programe de dezvoltare a aptitudinilor pentru viata, educatie, consiliere si instruire vocationala, facilitarea accesului la locuri de munca, servicii de planning familial, sanatatea reproducerii si prevenirea transmiterii HIV de la mama la copil, prevenirea consumului de droguri si a riscurilor asociate acestuia;
 3. Implementarea eficienta si eficace a Grantului, prin oferirea de asistenta tehnica, coordonarea eforturilor de evaluare si monitorizare, dezvoltarea si implementarea unei strategii de comunicare cu cresterea vizibilitatii activitatilor programului, coordonarea eforturilor nationale de lobby si advocacy, pentru asigurarea sustenabilitatii activitatilor si continuitatea serviciilor dupa finalizarea finantarii Fondului Global.

In vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor-cheie prevazuti de Acordul de Grant HIV/SIDA semnat cu Fondul Global, Fundatia RAA coordoneaza activitatile si interventiile realizate de 27 de sub-recipienti, atat reprezentanti ai societatii civile cat si institutii guvernamentale.

Grupuri tinta:

 • Consumatori de droguri injectabile (CDI)
 • Persoane care practica sexul comercial (CSW);
 • Barbati care au relatii sexuale cu barbati (MSM);
 • Persoane de etnie rroma;
 • Persoane private de libertate (detinuti);
 • Tineri si copii ai strazii;
 • Tineri care traiesc cu infectie HIV.

Activitatile Programului HIV/SIDA:

 • Activitati de teren (outreach) in comunitatile afectate sau vulnerabile, pentru schimbarea comportamentului cu risc de infectare in randul consumatorilor de droguri injectabile, persoanelor care practica sexul comercial, barbatilor care au relatii sexuale cu barbati, persoanelor private de libertate (detinuti), persoanelor de etnie rroma, tinerilor si copiilor strazii, etc. Activitatile si serviciile includ distributia de prezervative, echipamente sterile de injectare, materiale IEC, formarea educatorilor intre egali, consiliere sociala si psihologica, referirea catre servicii de conisliere si testare si servicii de asistenta medico-sociala;
 • Servicii de consiliere si testare voluntara pentru grupurile vulnerabile;
 • Sesiuni IEC pentru persoanele vulnerabile aflate in arestul politiei;
 • Monitorizarea implementarii standardelor de reducere a riscului si a tratamentului privind consumul de droguri, in centre de asistenta si tratament pentru consumatorii de droguri;
 • Activitati de lobby si advocacy la nivel national, in vederea cresterii calitatii si a ariei de acoperire a serviciilor, imbunatatirea politicilor in dmeniu, diversificarea serviciilor, imbunatatirea politicilor privind cadrul legislativ si de sanatate, referitoare la HIV/SIDA;
 • Sustinerea, pentru continuarea educatiei, integrare sociala si profesionala, a tinerilor care traiesc cu infectie HIV/SIDA, incluzand educatia pentru viata si dezvoltarea abilitatilor pentru viata independenta, planning familial, instruire vocationala, burse de studiu, etc;
 • Instruirea furnizorilor de servicii in vederea asigurarii asistentei multidisicplinare a tinerilor care traiesc cu infectie HIV/SIDA;
 • Consolidarea interventiilor orientate si destinate tinerilor seropozitivi.

Activitatile programului se vor concentra si asupra culegerii cu regularitate a datelor privitoare la comportamentul si monitorizarea populatiilor vulnerabile, cum ar fi consumatorii de droguri, persoanele care practica sexul comercial si barbatii care au relatii sexuale cu alti barbati. In acest sens, grantul va permite construirea capacitatii de evaluare si monitorizare, informatiile obtinute urmand a fi folosite la sustinerea elaborarii si evaluarii impactului interventiilor si serviciilor de prevenire din tara.

O mare parte dintre proiectele si activitatile realizate in Romania cu finantarea Fondului Global prin Fundatia RAA reprezinta modele de succes pentru regiunea Europei de Est si Asia Centrala, prin programele destinate unor grupuri vulnerabile, greu de atins, initiate si dezvoltate de catre organizatiile neguvernamentale.

Parteneriatul real intre institutiile guvernamentale si reprezentantii societatii civile joaca un rol esential in asigurarea succesului interventiilor dedicate controlului HIV/SIDA.

Pentru mai multe informatii legate de implementarea in Romania a Programului HIV/SIDA finantat de Fondul Global, Runda a 6-a, prin Fundatia RAA, puteti accesa www.fondulglobal.ro !

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.