Programul de Educație Medicală Continuă (EMC) a fost inițiat în cursul anului 2000, beneficiind la început de finanțare din partea Biroului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), căruia i s-au adăugat ulterior diferiți alți finanțatori.

Scopul acestui program de formare profesională continuă a fost inițial acela de a contribui la creșterea competențelor profesionale ale personalului medical de toate nivelele în prevenirea eficientă a infecției cu HIV/SIDA și în asigurarea unor îngrijiri medicale de calitate acordate persoanelor afectate de această maladie.

Ulterior, domeniului prevenirii și tratamentului infecției cu HIV/SIDA i s-au adăugat și alte arii medicale de interes, complementare, care au asigurat o abordare profesionistă, multidisciplinară, a pacientului cu infecție HIV/SIDA. Totodată, cursurile EMC au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor personalului din rețeaua sanitară referitoare la prevenirea transmiterii infecției cu HIV/SIDA în practica medicală, prin aplicarea corectă, în toate situațiile, a precauțiilor universale.

 Finanțatori: Fundația Franco Moschino, Italia și Fondul Global de Luptă Împotrivă HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (Fondul Global).

 Parteneri științifici:

-Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș”, București

-Universitatea de Studii Medicale din Padova, Clinică de Pediatrie, Italia

Programul de formare profesională continuă a personalului sanitar beenficiaza de acreditare din partea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România și Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România.

Conceput inițial că suport pentru implementarea programelor de Extindere a Capacității de Consiliere și Testare Voluntară și a celui de Prevenire a Transmiterii Infecției cu HIV de la Mamă la Copil, programul EMC a depășit cu mult granițele de interes previzonate, atât că număr de cursanți certificați cât și că tematică abordată.

Numai în perioada 2004-2007 un număr de peste 44.000 de cursanți au absolvit cel puțin unul dintre cele 15 module de curs pe tematica HIV/SIDA, oferite la www.hivability.ro. Ofertă de module de curs a fost completată de alte 9 module, oferite prin intermediul  www.hivacademy.ro și a unui modul oferit prin www.medability.ro (cu sponsorizarea NIVEA Baby).

În prezent, oferta de cursuri disponibile prin  www.medability.ro este mult mai variată, venind în întâmpinarea nevoilor de formare profesonală continuă a personalului medical, aflate într-o permanență evoluție și schimbare.

După parcurgerea modulelor, cursanții sunt supuși unui examen final, în vederea certificării și a creditării din partea colegiilor profesionale cărora le aparțin. Procesul de formare profesională continuă permite un orar de instruire foarte flexibil, realizând o economie importantă de timp și resurse. Aceste aspecte au reprezentat un factor motivațional important, reflectat prin numărul foarte mare de specialiști și viitori specialiști care au urmat cursurile EMC.

Beneficiari:

-Personalul medical de toate gradele;

-Biochimiști, biologi și chimiști din sistemul sanitar;

-Personal medical din rețeaua de medicină dentară.

Câteva dintre cursurile EMCD puse la dispoziție de către Fundația RAA:

– Wheezingul recurent (WR) la copilul cu vârstă mai mică de șase ani.
– Diagnosticul prenatal și anomaliile coromozomiale.
– Tulburări de somn la copii și adolescenți.
– Semiologia neurologică 1 – Examenul neurologic la copilul mare.
– Semiologia neurologică 2 – Cum se realizează examenul neurologic la copilul mare.
– Cefaleea la copii și adolescenți. Epidemiologie și algoritm de diagnostic diferențial.
– Spirometrie.
– Cefaleea la copii și adolescenți. Tratament farmacologic și non-farmacologic.
– Aritmii fetale: diagnostic și principii terapeutice.
– Ecocardiografia fetală: indicații și aspecte tehnice.
– Comunicarea în diagnosticul prenatal.
– Analgezia și sedarea în cursul procedurilor invazive la nou-născut.
– Vârstă maternă și dublul-test.
– Metode non-invazive de evaluare a markerilor inflamației bronsice.
– Un nou-născut cu fontanelă anterioară bombată: caz clinic.
– Explorarea funcției respiratorii conduce la diagnostic.
– Elemente de dermato-pediatrie: particularităti privind îngrijirile curente și dermatozele frecvente.

Mai multe informații despre programul de formare medicală continuă (EMC) și despre cursurile disponibile puteți obține accesând  www.medability.ro !

Din feedback-ul a peste 40.000 de cursanți am extras câteva mesaje (www.hivability.ro):

1.”Mi-au fost de mare folos aceste cursuri, dacă mergeam la un curs oral nu mă alegeam cu atâtea cunoștințe. Mulțumim că v-ați gândit să creați acest mod de EMC. Este foarte util, așteptăm și alte cursuri.”

2.”Sper să mai organizați și alte cursuri care odată te pun în actualitate cu subiecte din medicină, apoi îți poți rezolvă punctele de care ai nevoie pentru OAMMR. Continuați că e bine ….”

3. „Sunt foarte importante cursurile deoarece spre deosebire de cele orale unde prezentarea este sumară, aici le poți reciți și revedea de câte ori ai timp și dorești astfel că beneficiile sunt maxime, și aici mă refer la noțiunea de educație medicală continuă. Va mulțumim că existați.”

4.”Sunteți de toată ispravă! BRAVO!”

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.