Programele de educație și prevenție pentru tinerii care trăiesc cu infecția HIV au fost inițiate în cursul anului 2001 și finalizate în martie 2007.

Un studiu realizat de Fundația RAA în 2001 relevă faptul că 67% dintre cei 2.500 de copii și tineri adolescenți beneficiari ai Secțiilor de Zi „Floarea Soarelui-Smile” nu-și cunoșteau diagnosticul de infecție HIV. Conform legislației în vigoare, medicul nu-i poate dezvălui unui copil sau tânăr cu vârstă mai mică de 18 ani nici o informație legată de sănătatea să, decât cu acordul părinților sau al tutorelui legal.

Cei mai mulți dintre părinții copiilor seropozitivi care au beneficiat de serviciile Secțiilor de Zi au ales să nu le comunice acestora diagnosticul de infecție cu HIV, de teama unor reacții de respingere din partea școlii, a colegilor, a societății în general. O altă temere a părinților a fost reacția pe care copiii și în special tinerii o pot avea la aflarea veștii că sunt seropozitivi, ceea ce implicit ar reduce complianță acestora la tratament și ar conduce la agravarea simptomatologiei specifice maladiei HIV. Teama de discriminare, marginalizare, respingere din partea școlii și a comunității din care fac parte, teama de o reacție intensă și greu de controlat la aflarea diagnosticului de infecție cu HIV, toate acestea au concurat la luarea de către părinți și tutori a deciziei de a amâna sau a evita dezvăluirea statusului HIV pentru copiii și adolescenții seropozitivi.

Odată cu debutul vieții sexuale, tinerii care nu-și cunoșteau diagnosticul de infecție cu HIV puteau răspândi în mod involuntar boală partenerilor lor. Acesta a reprezentat, de altfel, unul dintre motivele principale pentru care Fundația RAA a decis inițierea unui program dedicat dezvăluirii diagnosticului de infecție cu HIV tinerilor seropozitivi, încurajând totodată asumarea unui comportament responsabil, cu risc scăzut de a transmite HIV partenerilor, precum și pentru prevenirea altor infecții cu transmitere sexuală.

Scopul principal al proiectului Fundației RAA fost acela de a sprijini și facilita comunicarea diagnosticului de infecție cu HIV copiilor / tinerilor seropozitivi de către părinții sau familiile acestora, prin dezvoltarea unei rețele de servicii care să poată asigură suportul psihologic și social atât pentru aparatinatori cât și pentru tinerii seropozitivi.

 Beneficiarii proiectului:

– copiii și tinerii care trăiesc cu infecție HIV și care nu-și cunoșteau diagnosticul în momentul includerii lor în proiect;
– părinții și familiile copiilor/tinerilor seropozitivi;
– personalul medical și psiho-social implicat în asistență de specialitate a copiilor și tinerilor infectați cu HIV/SIDA.

Proiectul destinat dezvăluirii diagnosticului de infecție cu HIV/SIDA a inclus 3 componente majore:

 1. Dezvăluirea diagnosticului

Dezvăluirea diagnosticului presupune un proces de lungă durată, un rol deosebit de important avându-l personalul de asistență psihologică din  de Zi. Pe parcursul acestei perioade, psihologul  susținut  multe întâlniri  sesiuni de consiliere  care  abordat  cu părinții subiectul comunicării diagnosticului de infecție cu HIV copilului  adolescentului.

În timpul acestor sesiuni specialistul a explorat o serie de aspecte cum ar fi: motivele pentru care părinții au refuzat dezvăluirea diagnosticului, reacția pe care părinții o estimează din partea copilului, temerile părinților, alegerea modalității de comunicare a diagnosticului, alegerea momentului potrivit, precum și tipul de relație de comunicare pe care părinții o au cu copilul lor.

Concomitent, psihologul a avut o serie de întâlniri separate cu adolescentul sau copilul în cauză, încercând să afle cât de bine comunică acesta cu părinții, cât de mult/puțin știe despre boală să, ce tip de reacție este estimată la comunicarea diagnosticului.

Psihologul, medicul și asistentul social s-au aflat permanent alături de părinții și familia copiilor / adolescenților seropozitivi, oferindu-le acestora întreg suportul, înțelegerea și susținerea necesare.

2. Taberele de suport post-comunicare diagnostic

Aceste tabere au fost organizate pentru tinerii aflați imediat după aflarea diagnosticului, pentru a reduce izolarea la care aceștia apelează frecvent după aflarea veștii că sunt seropozitivi, pentru a-i încuraja să se cunoască unii pe ceilalți, să schimbe idei și impresii, să comunice și să se poată susține reciproc.

În tabără, aflați într-un mediu prietenos și beneficiind de suportul specialiștilor, tinerii seropozitivi au luat parte la întâlniri și ateliere de lucru care au abordat teme de mare interes pentru ei: prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, prevenirea consumului de droguri și a riscurilor asociate, comunicarea și dezvăluirea diagnosticului de seropozitivitate partenerului / partenerei (acceptare, planuri de viitor) și discriminarea (cum îmi pot păstra prietenii).

 3. Educația între egali (peer-to-peer education)

Această ultimă componentă a proiectului a fost adăugată în cursul anului 2005 și a urmărit instruirea și formarea unor educatori între egali din rândul tinerilor seropozitivi pentru a putea deveni peer-educators pentru ceilalți tineri seropozitivi și pentru comunitate.

Pe parcursul a două tabere, organizate în vară anului 2005, tinerii selectați din 12 județe au avut posibilitatea de a-și dezvoltă abilitățile de comunicare, relaționare, negociere, etc.

Până la finalul proiectului, peste 1.600 de tineri au fost evaluați și integrați în proiect, 800 dintre aceștia urmând toate etapele necesare dezvăluirii diagnosticului. 314 adolescenți, provenind din 12 județe, au luat parte la 12 tabere special organizate pentru ei.

Totodată, proiectul a permis elaborarea unei Metodologii de lucru, a unor instrumente de lucru foarte utile specialiștilor, precum și lucrări de specialitate și ghiduri de referință în asistență psiho-socială a copilului/adolescentului cu infecție HIV.

Pentru informații suplimentare legate de program și de rezultatele sale, puteți consulta Raportul final de proiect.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.