img-0

Câmpina Open Mountain Bike este o competiție sportivă de mountain bike bine cunoscută în rândul iubitorilor de ciclism din întreaga țară ce se bucură de o participare numeroasă în cadrul fiecărei ediții, care are ca scopuri încurajarea unui stil de viață sănătos și promovarea județului Prahova. Totodată, Câmpina Open MTB este un eveniment de fundraising bazat…

Campania de informare privind Prevenirea Transmiterii Infecției cu HIV de la Mamă la Copil (PMTCT) a fost lansată în martie 2005 și s-a finalizat la sfârșitul anului 2005. Parteneri și finanțatori: Fundația pentru o Societate Deschisă Ungaria, Banca Mondială, Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TB și Malariei, NEXTCap Advertising prin regizorul Radu Muntean. Sloganul…

Inițiat în septembrie 2002 proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 2 ani și jumătate, având inițial o componentă de pregătire de alte aproximativ 6 luni. Scopul intervențiilor dezvoltate în cadrul acestui proiect l-a constituit, în primul rând, evaluarea și reducerea riscului de transmitere verticală, de la mamă la copil, a infecției cu HIV și…

Proiectul a fost inițiat în 2001, având drept scop facilitarea comunicării diagnosticului de infecție cu HIV copiilor și adolescenților seropozitivi aflați în evidența și tratamentul serviciilor de specialitate, de către părinții și aparținătorii acestora. Comunicarea diagnosticului a urmărit crearea premizelor implicării active a copiilor și tinerilor seropozitivi în deciziile care-i privesc, a îmbunătățirii compliantei la…

Inițiat la începutul anului 2003, Forumul Tinerilor a reprezentat o completare a activităților și serviciilor oferite prin rețeaua Secțiilor de Zi „Floarea Soarelui-Smile”. Proiectul a demarat având la bază ideea că tinerii seropozitivi se pot implica în luarea deciziilor care-i privesc, își pot reprezenta și apăra drepturile, contribuind la îmbunătățirea serviciilor de care au nevoie….

Proiectul s-a desfășurat pe durata unui an (august 2004-august 2005) și și-a propus creșterea calității produselor media pe teme legate de infecția HIV/SIDA. În acest scop, au fost organizate 12 sesiuni de training pentru jurmalisti, desfășurate în 12 locații diferite, pentru reprezentanții mass media care lucrează în trusturi și companii media naționale sau locale (TV,…

 FUNNY LEARNING Început în mai 2004 și întinzându-se pe parcursul câtorva luni, până în aprilie 2005, proiectul Funny Learning a reprezentat, înainte de toate, o modalitate inovatoare și atractivă de abordare a problematicii HIV/SIDA. Constând într-un produs multimedia educațional, 5PM este de fapt un oraș virtual a cărui vizitare oferă posibilitatea familiarizării cu informații generale…

Proiectul, primul de acest gen în România, s-a desfășurat pe durata a 2 ani (2000-2002) în județul Constanța, având trei componente majore de intervenție: educație, prevenire și instruire. Prin intermediul activităților cuprinse în acest proiect, 11.423 gravide din județul Constanța au beneficiat de consiliere cu privire la riscul de infectare cu HIV și riscurile transmiterii…

Tabăra „de supraviețuire.” Proiectul a fost derulat în vara anului 2007, cu sprijinul financiar al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), la care s-au adăugat firme și persoane fizice care au contribuit cu donații și sponsorizări. Organizarea unei „tabere de supraviețuire” a reprezentat o modalitate nouă, inovatoare, de a implica tinerii seropozitivi aflați la vârsta…

Programul de Prevenire a Transmiterii HIV de la Mamă la Copil-intervenție la nivelul comunităților rurale, s-a desfășurat în perioada 2004-2005, având ca scop realizarea unor activități eficiente de educație și prevenirea HIV/SIDA în 12 comunități rurale, cu participarea rețelelor locale de medicină de familie. Prin intermediul acestui program, medicii de familie din cele 12 comunități…

 Campania de sensibilizare a opiniei publice la problematica HIV/SIDA-Festivalul ARTS&AIDS-a fost lansată în 2006 și reluată ulterior în 2007. În realizarea acestei campanii, alături de Fundația RAA și-au mai adus contribuția: Pizza Hut, KFC, Generali Asigurări, Quadrant-Amroq Beverages și Iridex Group. De asemenea, partenerii noștri în organizarea și desfășurarea acestui eveniment au fost: ARCUB, Movieplex,…

Programele de educație și prevenție pentru tinerii care trăiesc cu infecția HIV au fost inițiate în cursul anului 2001 și finalizate în martie 2007. Un studiu realizat de Fundația RAA în 2001 relevă faptul că 67% dintre cei 2.500 de copii și tineri adolescenți beneficiari ai Secțiilor de Zi „Floarea Soarelui-Smile” nu-și cunoșteau diagnosticul de…

Programul SEYPA (în engl. Debating the Social Exclusion of Young People with HIV/AIDS = în trad. Combaterea excluderii sociale a tinerilor afectați de HIV/SIDA) a fost inițiat de către European Forum on HIV/AIDS, Children, Young People and Families și realizat sub coordonarea Fundației Romanian Angel Appeal. Perioada de desfășurare: ianuarie 2003-decembrie 2004. Finanțator: Compania GlaxoSmithKline….

Programul de asistență stomatologică și dermatologică prin Unitatea Mobilă (UM) a fost lansat în iulie 2000, beneficiind inițial de o finanțare din partea Băncii Mondiale, continuată ulterior de suportul financiar asigurat de către Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB și Malariei, Runda a 2-a. Programul a fost finalizat la 31 decembrie 2007. Partener al…

LOT Drog-Prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor reprezintă un proiect inițiat în 2004 de către Fundația Romanian Angel Appeal, făcând parte dintr-o serie de inițiative europene dedicate tinerilor. Obiectivul principal îl constituie prevenirea și reducerea consumului de droguri și a efectelor sale în rândul tinerilor de vârstă școlară. Perioadă de desfășurare: 2004-2006…

 Programul de extindere al Rețelei Secțiilor de Zi „Floarea Soarelui” a fost lansat în 1991 și finalizat în Decembrie 2008, fiind în prezent integrat în sistemul de sănătate publică. Parteneri: – Ministerul Sănătății – Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”-București – Spitalul Boli Infecțioase-Constanța – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase-Brașov – Spitalul de…

Lansată în 2005, Rețeaua de Excelență TEDDY (Task-Force în Europe for Drug Development for the Young) implică 19 parteneri din 11 state europene: membrii ai comunității științifice, industriei farmaceutice, ai organismelor europene în domeniu precum și reprezentanți ai asociațiilor de părinți, tutori și pacienți. Beneficiarii acestui proiect sunt pacienții seropozitivi care vor putea utiliza noi…

Programul „First Bebe”, lansat în noiembrie 2007, și-a propus să ofere familiilor aflate la primul copil informații practice, furnizate într-o manieră inteligibilă și atrăgătoare, legate de sarcină, naștere precum și despre îngrijirea nou-născutului și a copilului mic. Proiectul a numărat printre beneficiari nu numai viitoarele mame, ci întreaga familie, încurajând participarea și implicarea partenerului de…

Proiectul își propune ca obiectiv principal facilitarea accesului pe piața muncii a tinerilor afectați de HIV/SIDA, prin dezvoltarea unor activități adecvate de instruire profesională și consiliere vocațională, desfășurate cu suportul unei echipe de profesioniști. Studii de dată recentă relevă faptul că peste 80% dintre românii intervievați manifestă o formă de discriminare față de persoanele care…

 PENTA (Paediatric European Network for Treatment of AIDS) a fost înființată în anul 1991 ca o colaborare între centrele clinice de HIV pentru populația pediatrică din Europa. Studiile clinice sunt finanțate în principal de către Comisia Europeană (prin intermediul proiectului EuroCoord), de organisme guvernamentale în unele țări europene, și cu sprijinul industriei farmaceutice. Fundația PENTA…

 Programul „Primii pași spre independență” a fost inițiat în septembrie 2006 și se află încă în curs de desfășurare, făcând parte dintr-o serie de proiecte sociale pe care Fundația RAA le realizează în beneficiul persoanelor cu dizabilități sau afecțiuni cronice cu risc de discriminare și excludere socială. Finanțator: Fundația RAP UK. Ca parteneri de implementare…

Campania „Împreună învingem autismul”, reprezentând un demers național de sensibilizare și strângere de fonduri, s-a desfășurat în perioada noiembrie 2008-mai 2009, aducând în centrul atenției problema asistenței și recuperării copiilor cu tulburări de spectru autist (TSA). Scopul acestei campanii a fost aceea de a informa și sensibiliza opinia publică și factorii decizionali cu privire la…

Programul de Educație Medicală Continuă (EMC) a fost inițiat în cursul anului 2000, beneficiind la început de finanțare din partea Biroului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), căruia i s-au adăugat ulterior diferiți alți finanțatori. Scopul acestui program de formare profesională continuă a fost inițial acela de a contribui la creșterea competențelor profesionale ale personalului medical…

 Programul de Extindere a Capacității de Consiliere și Testare Voluntară (VCT) a fost lansat în Octombrie 2004 și finalizat în Decembrie 2008, fiind, alături de alte programe ale Fundației RAA, integrat în cea mai mare parte în cadrul sistemului de sănătate publică. Finanțator: Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (Fondul Global), Runda…

Programul de Prevenire a Transmiterii Infecției cu HIV de la Mamă la Copil (PMTCT) a fost lansat în Octombrie 2004 și finalizat în Decembrie 2008, fiind în cea mai mare măsură integrat în sistemul național de sănătate publică. Partener: Ministerul Sănătății prin Autoritățile de Sănătate Publică Județene (ASPJ) din 16 județe: Suceava, Bacău, Galați, Brăila,…

Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (http://www.theglobalfund.org/) – Fondul Global, reprezintă un organism financiar internațional, a cărui activitate se bazează pe un parteneriat strategic între instituțiile guvernamentale, reprezentanții societății civile, sectorul privat și comunitățile afectate de cele trei maladii cu impact major asupra stării de sănătate a populației. Granturile acordate de Fondul…

© Romanian Angel Appeal | Since 1991