img-0

img-11

Un nou start pentru instruirea medicilor de familie.

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe a 667 de specialiști implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul a 3 programe naționale: Sănătate Mintală, Sănătatea femeii și copilului, Boli netransmisibile majore – Subprogramul Boli cardiovasculare.

Procesul de selectare a medicilor de familie din România, care se vor înregistra în grupul țintă al proiectului, se va realiza în vederea organizării și desfășurării instruirilor ce vor duce la creșterea competențelor profesionale în:

 • abordarea pacienților cu boli cardiovasculare pentru minim 495 de medici;
 • abordarea copiilor cu tulburări de spectru autist pentru minim 300 de medici;
 • abordarea pacienților cu patologie psihiatrică pentru minim 210 de medici;
 • diagnosticul prenatal pentru limitarea incidenței malformațiilor congenitale și a bolilor genetice pentru minim 180 de medici.

Sesiunile de instruire vor fi completate cu workshop-uri pe teme încadrate în domeniile deja menționate, precum și cu oportunitatea de a participa la conferințe internaționale și la schimburi de experiență. Rezultate relevante așteptate:

 • 647 medici de familie si 20 angajați ai DSP-urilor partenere formați / perfecționați in cadrul proiectului;
 • 79 sesiuni de cursuri organizate;
 • 3 workshop-uri județene organizate (150 de participanți);
 • 20 de medici de familie si 20 de angajați ai DSP-urilor partenere participanți la stagii / conferințe internaționale.

Valoarea totală a proiectului este de 8.408.806,53 lei, din care:
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 7.100.004,27 lei;
Valoarea nerambursabilă de la bugetul de stat: 266.756,89 lei;
Valoarea contribuției partenerilor implicați în proiect: 1.042.045,37 lei.

Proiectul se va derula până la data de 21.12.2020 de Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică a județului Alba, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor și Fundația Romanian Angel Appeal.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Găsiți aici documentele necesare înscrierii la curs:

CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE

 1. Cerere de înscriere in activitățile proiectului (Anexa 1 );
 2. Formular de înregistrare în grupul țintă (Anexa 2 )
 3. Copie a cărții de identitate
 4. Declarație privind conflictul de interese, Declarație de eligibilitate, Declarație privind evitarea dublei finanțări, Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3 )
 5. Dovada apartenentei la Grupul țintă eligibil

             5.1. Dovadă că este medic de familie, respectiv certificat de membru CMR – copie;

şi

            5.2. Dovadă că se află în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, respectiv contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate – copie dupa prima și ultima pagină + act adițional, dacă este cazul sau adeverință

 1. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

© Romanian Angel Appeal | Since 1991