În perioada 9-10 mai 2018, Consiliul Director al Fondului Global va revizui politica de eligibilitate a Fondului, pe baza recomandărilor Comitetului său de Strategie. În timp ce unele dintre aceste recomandări sunt pozitive, altele ridică probleme serioase. Prin această declarație, organizațiile care reprezintă societatea civilă, inclusiv comunități de persoane care trăiesc și sunt afectate de cele trei boli și alte populații-cheie din diferite țări și regiuni, doresc să împărtăşească membrilor Consiliului Fondului Global îngrijorarea cu privire la mai multe aspecte critice care ar trebui să fie examinate de Consiliu în cadrul deliberărilor sale privind Politica de Eligibilitate.

Principalele solicitări pe care OSC ar dori ca Fondul Global să le ia în considerare sunt:

  •  Asigurarea accesului la finanțarea pentru tranziţie în țările care trec  în categoria „venit superior”
  • Acces nerestricţionat la finanțarea pentru HIV pentru țările care nu sunt incluse în Lista de AOD a OCDE DAC
  • Acces nerestricţionat la finanțare pentru HIV, TBC și malarie în țările G-20 cu venit mediu-superior, cu o povară ridicată a bolii

Găsiţi aici scrisoarea integrală semnată de aproape 50 de organizaţii ale societăţii civile din toată lumea.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.