img-0

Scopul Fundației Romanian Angel Appeal (RAA) îl constituie folosirea fondurilor sale în scopuri caritabile în beneficiul copiilor și tinerilor cu nevoi, inclusiv a celor cu boli cronice, infecție cu HIV/SIDA etc. prin acordarea de ajutor medical, psihologic, social și material, precum și prin dezvoltarea de rețele, cursuri de instruire, cercetare, campanii și programe de advocacy, în colaborare cu autorități guvernamentale, companii, organizații neguvernamentale și persoane fizice.

Atingerea scopului și obiectivului Fundației RAA se realizeaza prin:

 • dezvoltarea de servicii multidisciplinare (medicale, sociale, psihologice, educaționale) și/sau specializate, inclusiv cele destinate consolidării familiei, precum și dezvoltarea de alte surse de sprijin pentru beneficiarii săi.
 • dezvoltarea de studii și programe de cercetare relevante pentru beneficiarii săi.
 • implementarea de campanii informative în diferite domenii (prevenire, sănătate publica, combaterea stigmei și discriminării etc).
 • dezvoltarea de resurse informative și de formare profesională, în parteneriat cu Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor, centre universitare, institute etc.
 • dezvoltarea de activități de strangere de fonduri.
 • finanțarea altor organizații prin donații sau contracte de finanțare.
 • dezvoltarea de parteneriate și rețele cu alte organizații, în folosul beneficiarilor RAA.

Fundația RAA își bazează activitatea pe un set de valori principale:

 • Orientare spre performanță în proiectele pe care le derulăm.
 • Integritate în alegerea partenerilor.
 • Transparență în gestionarea fondurilor.
 • Perseverență și consecvență în abordarea unor probleme specifice.
 • Lucrul în echipă și valorizarea fiecărui membru al echipei.
 • Respect pentru diversitate.
 • Dezvoltarea unor activități care să răspundă în mod direct și cât mai cuprinzător nevoilor beneficiarilor noștri.

Declarație de politică a calității

© Romanian Angel Appeal | Since 1991