img-0

maspa header nou

Proiectul “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării şi incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate şi pe piaţa muncii, pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunităţile de roma” a demarat la 8 aprilie 2015 şi are o durată de desfăşurare de 13 luni.

Proiectul este implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal în parteneriat cu Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin (IAS) din Islanda, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Scopul proiectului îl reprezintă stimularea dezvoltării de iniţiative pentru reducerea inegalităţilor şi prevenirea excluderii sociale în şcoli, comunitate şi pe piaţa muncii, a copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist (TSA), în special a celor care fac parte şi din comunitatea romă.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Realizarea unui studiu privind formele de discriminare în mediul şcolar, comunitate sau servicii de ocupare, a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu TSA şi provenind din etnia romă
  • Creşterea capacităţii de a aplica măsuri de combatere a discriminării şi de a promova incluziunea socială, în rândul cadrelor didactice, în serviciile comunitare şi în servicii de ocupare din 3 judeţe cu număr mare de cazuri de TSA şi procent semnificativ de roma. Realizarea unor toolkit-uri cu recomandări şi instrumente şi testarea aplicării lor.
  • Creşterea gradului de informare a personalului din sfera educaţiei, serviciilor comunitare şi de ocupare din întreaga ţară, dar şi a altor factori interesaţi, prin desfăşurarea unei campanii de informare şi promovarea rezultatelor utilizării toolkit-urilor în cadrul unei conferinţe naţionale.

Principalele activităţi:

– Realizarea unui studiu privind discriminarea şi excluderea socială în şcoli, comunitate şi pe piaţa muncii
– Dezvoltarea de toolkit-uri cu recomandări şi instrumente de acţiune incluziva
– Testarea utilizării toolkit-urilor în 3 judeţe (Arad, Galaţi, Bucureşti)
– Formarea a 240 de profesionişti, în aplicarea toolkit-urilor
– Crearea unor grupuri informale de factori interesaţi care să formuleze recomandări pentru asigurarea tranziţiei de la şcoală, la viaţa de adult

Valoarea totală, eligibilă, a proiectului, este de 1.270.745 lei, din care 1.143.221 lei finanţare nerambursabilă şi 127.524 lei co-finanțare.

Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Socială.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă, în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014. Întrega răspundere asupra corectitudinii şi coerentei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor paginii.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE accesaţi: www.eeagrants.org
Pentru informaţii despre programul CORAI accesaţi: www.granturi-corai.org

Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA (Tulburare de spectru autist)

© Romanian Angel Appeal | Since 1991