LOT Drog-Prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor reprezintă un proiect inițiat în 2004 de către Fundația Romanian Angel Appeal, făcând parte dintr-o serie de inițiative europene dedicate tinerilor. Obiectivul principal îl constituie prevenirea și reducerea consumului de droguri și a efectelor sale în rândul tinerilor de vârstă școlară.

Perioadă de desfășurare: 2004-2006 (3 ani).

Scopul proiectul a fost acela de a contribui la reducerea consumului de droguri și a riscurilor asociate acestuia în rândul tinerilor, ducând în final la ameliorarea unor probleme de sănătate publică.

Obiectivele proiectului:

– prevenirea/reducerea consumului de substanțe stupefiante în rândul liceenilor din 3 licee din București;
– responsabilizarea și sensibilizarea liceenilor cu privire la necesitatea de a se implica în soluționarea problemelor care îi afectează (cum ar fi consumul de substanțe stupefiante).

Finanțator: Regione Piemonte-Italia

 Parteneri:

– Agenția Națională Antidrog (ANA)
– Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Beneficiari: 36 de elevi din 3 licee bucureștene (care au fost instruiți ca educatori între egali-peer educators) și implicit elevii de liceu din București.

Principiul activităților proiectului LOT-Drog este acela de a implica direct un grup de liceeni din 3 licee în activități de informare și prevenire, adresate atât lor cât și grupurilor și colectivităților din care ei fac parte-elevii din București.

Activitățile proiectului:

– instruirea de „elevi-educatori” (peer educators) pe probleme de prevenire și reducere a consumului de droguri
– organizarea de sesiuni de informare pe tema drogurilor cu ocazia unor activități de tineret (festivaluri, concerte, manifestări sportive etc.)
– crearea de materiale informative de prevenire de către elevii din liceele incluse în proiect, organizarea unui Forum despre Dependență adresat atât tinerilor cât și adulților, organizarea unui Congres de Prevenire a Consumului de Substanțe Stupefiante.

La sfârșitul proiectului au fost date publicității atât provocările care au stat în față echipei de proiect cât și rezultatele obținute în implementarea acestuia. Tipul de intervenție dezvoltat de Fundația RAA poate constitui un punct de plecare important în replicarea modelului la nivel regional sau național, cu implicarea activă a tinerilor precum și a autorităților locale.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.