Inițiat în septembrie 2002 proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 2 ani și jumătate, având inițial o componentă de pregătire de alte aproximativ 6 luni. Scopul intervențiilor dezvoltate în cadrul acestui proiect l-a constituit, în primul rând, evaluarea și reducerea riscului de transmitere verticală, de la mamă la copil, a infecției cu HIV și în al doilea rând îmbunătățirea calitativă a serviciilor de asistență și suport specializat asigurate persoanelor care trăiesc cu infecție HIV în județul Giurgiu.

În structura proiectului au fost incluse 4 componente distincte:

1. Dezvoltarea și implementarea unui model de bune practici în rândul comunității medicale locale, legat de asistența multidisciplinară a persoanelor seropozitive, bazat pe accesul la informare și instruire;
2. Evaluarea factorilor de risc în transmiterea verticală a infecției cu HIV și reducerea riscului de transmitere prin cunoașterea și aplicarea în practică a protocolului de consiliere și testare HIV, precum și a celui legat de îngrijirile și asistență pre și post-partum a gravidei seropozitive și copilului sau;
3. Îmbunătățirea calitativă a serviciilor de îngrijire oferite persoanelor afectate de HIV/SIDA prin intermediul asistenței psiho-sociale asigurate în cadrul Secției de Zi;
4. Informarea și educarea opiniei publice și a publicului larg cu privire la riscurile de transmitere ale infecției cu HIV.

 Parteneri:
* Direcția de Sănătate Publică, Județul Giurgiu
* Ministerul Sănătății și Familiei, Comisia Națională Anti- SIDA

 Finanțatori:
Fundația Parteneri pentru Viață (Fundația GlaxoSmithKline)

 Obiectivele proiectului:
* Evaluarea fenomenului de transmitere verticală a infecției cu HIV și realizarea unui studiu de fezabilitate a intervenției
* Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de îngrijire ante- și post- natală pentru femeile seropozitive și copiii lor
* Creșterea nivelului de informare a personalului medical în legătură cu pericolul transmiterii verticale HIV
* Implementarea unui serviciu de asistență multidisciplinară de tip Floarea Soarelui-Smile și dezvoltarea activităților de asistență socială (inclusiv adopțiile la distanță) pentru femeile infectate cu HIV care au un nivel socio-economic scăzut
* Furnizarea de informații populației rrome în limba rromani, ținând seama de specificități de ordin etnic, religios și cultural.

Beneficiari:
* peste 2.200 gravide consiliate și testate, dintre care 2 confirmate cu infecție HIV
* 328 de copii infectați cu HIV, care frecventează secția de zi Trei Frați Pătați, unitate medicală înființată în 1996
* 242 de membri ai personalului medical din județul Giurgiu informați și instruiți în legătură cu măsurile de prevenire a transmiterii verticale a infecției cu HIV
* comunitățile vulnerabile (ex: comunitățile de rromi) de pe rază județului Giurgiu
* tinerii și adulții din județul Giurgiu.

Activitățile proiectului:

Activitățile proiectului au fost grupate pe mai multe paliere de intervenție:

A. Instruirea personalului medical și de asistență socială:
-asistenți sociali-o sesiune (consiliere pre- și post- testare, investigație socială, consiliere socială și psihologică, managementul social și psihologic al cazurilor HIV/SIDA)
-medici de familie-2 sesiuni (date epidemiologice, manifestări clinice ale HIV la copii, managementul cazurilor de femei însărcinate infectate cu HIV)
-obstetricieni, personalul din centrele de testare-o sesiune (date epidemiologice, manifestări clinice ale infecției HIV, profilaxie post-expunere, prevenirea infecției)
-asistente medicale și moașe-o sesiune și un curs (profilaxie post-expunere, precauții universale în unitățile de obstetrică)

B. Publicarea de materiale informative (pot fi descărcate gratuit din secțiunea Publicații a site-ului):
-Broșuri pentru femei însărcinate:
1. Continuă să trăiești
2. Ce trebuie să știe o femeie însărcinată

-Broșuri pentru medicii de familie:
1. Consiliere HIV pentru medicii de familie
2. Ghid de consiliere în cazul infecției HIV/SIDA
3. Precauții universale privind transmiterea HIV în practica medicală
4. Manualul pentru îngrijirea copilului infectat cu HIV

-Broșuri pentru comunitatea locală:
1. Fundiță Roșie
2. Dragoste = Sex?

C. Elaborarea modulelor Educație Medicală Continuă (EMC) pentru învățământul la distanță (în format electronic, pe CD și Internet, și în versiune tipărită), pentru personalul medical de asistență și îngrijire;

D. Activități ale Programului de Prevenire a Transmiterii Infecției HIV de la Mamă la Copil
Femeile însărcinate sunt informate și educate despre testarea HIV, despre riscul infecției și despre metodele de prevenire. Acestora li se oferă consiliere și posibilitatea testării HIV. Atât femeilor gravide infectate cu HIV, cât și copiilor născuți din mame seropozitive, li se asigură tratament ARV. Femeilor gravide infectate li se asigură operații prin cezariană. Copiii sunt monitorizați prin intermediul secției de zi, pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului necesar.

E. Studiu privind infecția HIV de la Mamă la Copil

F. Asistență pe modelul secțiilor de zi Floarea Soarelui-Smile
Pachetul de servicii a conținut asistență medicală, socială și psihologică.

G. Prevenire prin educare în cadrul comunității rromă
Un asistent social de etnie rromă a consiliat și informat persoanele infectate cu HIV, a
distribuit și explicat materialele informative în cadrul comunității și a coordonat grupurile de
suport.

H. Educarea populației prin cabinetele de planificare familială
Cele trei cabinete de planificare familială din Giurgiu au beneficiat de materiale informative pe baza cărora au putut educa familiile în ceea ce privește infecția cu HIV.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.