img-0

ProiectulÎntărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA (Tulburare de spectru autist) este implementat Fundaţia Romanian Angel Appeal începând cu luna iulie 2014, pentru o perioadă de 22 de luni.

Scopul proiectului este de a creşte accesul la servicii sociale şi de bază pentru copiii cu TSA şi părinţii acestora, din 10 judeţe ale ţării, şi de a creşte competentele şi gradul de informare a profesionistior implicaţi în furnizare de servicii.

Obiective specifice:
• Creşterea accesului la servicii sociale, pentru 200 de părinţi ai copiilor cu TSA, prin consiliere şi mediere oferite în centre TSA din 10 judeţe, timp de 17 luni
• Creşterea şanselor de integrare socială pentru 100 de copii cu TSA, prin intervenţii în vederea recuperării oferite în 10 centre TSA, pe durata a 17 luni, şi prin distribuirea de materiale informative membrilor familiei (bunici, părinţi fraţi).
• Îmbunătăţirea capacităţii de a furniza servicii, pentru 10 centre TSA, prin participarea a 20 de profesionişti la două cursuri de instruire în consiliere şi mediere, asigurarea unor vizite de consultanţă şi analiza de caz din partea unui specialist şi dotarea cu materiale de lucru.
• Creşterea motivării şi implicării în recuperarea copiilor, pentru 20 familii cu TSA şi 10 profesionişti, prin participarea într-o tabără de suport (părinţi, copii, personal însoţitor)

Activităţi:
• selecţia a 10 instituţii partenere, din rândul partenerilor Fundaţiei RAA cu care au fost deschise centrele de consiliere şi asistenţă pentru persoanele cu TSA. Centrele TSA vor constitui punctele locale de derulare a activităţilor care prevăd oferirea de servicii directe.
• organizarea a două cursuri de instruire pentru 20 de profesionişti din centrele TSA, privind consilierea părinţilor şi medierea accesului la servicii de bază – aceasta formare va îngloba experienţa internaţională în domeniu oferită de lectori străini.
• acordarea de servicii directe, timp de 18 luni, în cadrul celor 10 centre TSA, pentru părinţi şi copii/tineri afectaţi de TSA – această activitate prevede servicii de consiliere şi mediere pentru părinţi, respectiv servicii pentru copiii/tinerii cu TSA, sub forma intervenţiilor specializate, în vederea integrării în comunitate.
• organizarea unor sesiuni de consultanţă pentru a oferi suport personalului care oferă servicii directe şi pentru a contribui la îmbunătăţirea serviciilor. După finalizarea cursurilor de formare, personalul din centre va primi două vizite de consultanţă şi analiza de caz din partea unui consultant specializat.
• informarea aparţinătorilor cu privire la TSA şi la modalităţi de a relaţiona cu copilul cu TSA – prin distribuirea de ghiduri specifice pentru familia extinsă: părinţi / bunici / fraţi şi surori ai copiilor/tinerilor cu TSA care beneficiază de servicii în cele 10 centre.
• organizarea unei tabere pentru 20 de familii ale copiilor şi tinerilor cu TSA– tabăra pilot organizată că tabăra de suport şi educaţie pentru familiile cu TSA (părinţi şi copii), timp de 5 zile.

Proiectul este finanţat prin granturile Spaţiului Economic European 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 4 Servicii sociale. Costul total eligibil al proiectului este de 209.950 Euro din care valoarea maximă a finanţării nerambursabile 187.485,35 Euro.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerentei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor paginii.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991